19. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 7. srpna do neděle 14. srpna 2022

ne   7. srpna        –  19. neděle v mezidobí

po   8. srpna        –  Památka sv. Dominika, kněze

út    9. srpna       –  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
                                  panny a mučednice, patronky Evropy    

st   10. srpna        –  Svátek sv. Vavřince, mučedníka                     

čt   11. srpna       –  Památka sv. Kláry, panny  

pá  12. srpna        –  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice       

so  13. srpna        –  Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze  

ne  14. srpna      –  20. neděle v mezidobí                             

*********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00     Za    + Antonína Mrhálka a rodinu Mrhálkovu a Masaříkovu

st     19:00     Za + Karla Zezulu, manželku a rodiče z obou stran

pá    19:00     Na poděkování za dar života 

ne    11:00     Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

*********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

čt      18:00    Za + rodinu Šulákovu, Urbánkovu  a duše v očistci

ne       8:00    Za + rodinu Kotěrovu, Polanskou a duše v očistci

*********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 08.)  18:00    Na daný úmysl

so  (13. 08.)  18:00    Na daný úmysl

*********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za všechny sourozence

út      18:00    Za novomanžele

ne       9:30    Za Alžbětu a její rodinu

*********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  14. srpna  2022

Dnes  je  19. neděle v mezidobí.  Mše svatá  ve Věžkách je v 18:00 hod..

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod..

Příští neděle  je  20. v mezidobí.  

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 12. srpna, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 13. srpna.

Ve čtvrtek 11. srpna v 11:00 hod. si v kostele v Ratajích slíbí lásku, úctu a věrnost pan Michal Kolčárek z Frýdku-Místku a slečna Alena Ryšavá z Vizovic.

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a také neméně proste Pána o mír na Ukrajině. 

Modlitby matek budou dle domluvy na faře.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod.  rovněž na v Ratajích.

Milí farníci, na nástěnce máte pozvání na duchovní cvičení s tématem „Chci ti dát budoucnost a naději“, které se koná ve dnech 14. –  20. 8. v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

V sobotu 27. srpna  bude pouť farnosti Rataje na Svatý Hostýn.

Odjezd autobusu z autobusových zastávek:
Popovice                     7:15 hod.
Sobělice kaplička      7:20 hod.
Rataje u kostela        7:25 hod.
Rataje u ZOD             7:30 hod.
Šelešovice                   7:40 hod.
Návrat po 14. hodině. Příspěvek na dopravu 100 Kč. Přihlásit se můžete u pana Zdeňka Zezuly Rataje č. 19. Zaplacení příspěvku tamtéž.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v září.                           

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v září.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.