18. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 31. července do neděle 7. srpna 2022

ne  31. července  –  18. neděle v mezidobí

po   1. srpna         –  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

út     2. srpna        –  Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa     

st     3. srpna                           

čt     4. srpna        –  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  

pá    5. srpna          –  Posvěcení římské baziliky Panny Marie       

so    6. srpna          –  Svátek Proměnění Páně  

ne    7. srpna         –  19. neděle v mezidobí                        

**********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00     Za Blaženu a Stanislava Říkovských a rodiče z obou stran 

so     19:00    Za + Marii Vrzalovu, sestru Adélu a duše v očistci 

ne    11:00    Za + Antonína Mrhálka a rodinu Mrhálkovu a Masaříkovu

**********************************************************************************

   V případě  p o h ř b u,  

   prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270

**********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Josefa Nováka, manželku, živou a + rodinu 

ne       8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (30. 07.)  18:00    Na daný úmysl

ne  (07. 08.) 18:00    Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne       9:30    Za  všechny sourozence

**********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  7. srpna  2022

Dnes  je  18. neděle v mezidobí.  

Příští týden pokračuji v dovolené;  v případě pohřbu,  prosím,  volejte  na  telefonní  číslo  733 741 270

V sobotu,  na svátek  Proměnění Páně,  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..

Příští neděle  je  19. v mezidobí;   mše svatá  ve Věžkách je v 18:00 hod..

Ve čtvrtek 4. srpna v 11:30 hod. si v kostele v Počenicích slíbí lásku, úctu a věrnost

pan Antonín Barnet z Tetětic a slečna Eliška Branžovská ze Lhoty u Pačlavic.

Ve čtvrtek 11. srpna v 11:00 hod. si v kostele v Ratajích slíbí lásku, úctu a věrnost pan Michal Kolčárek

z Frýdku-Místku a slečna Alena Ryšavá z Vizovic.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž připomínám, že je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého za to, aby naše diecéze brzy dostala nového  arcibiskupa. 

Do té doby byl zvolen dočasným správcem olomoucké arcidiecéze biskup Mons. Josef  Nuzík.

Milí farníci, na nástěnce máte pozvání na duchovní cvičení s tématem „Chci ti dát budoucnost a naději“, které se koná ve dnech 14. –  20. 8. v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v září.                     

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v  srpnu  a  září.  

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.