17. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 24. července do neděle 31. července 2022

ne     24. července  –  17. neděle v mezidobí

po    25. července  –  Svátek sv. Jakuba, apoštola

út     26. července  – Památka sv. Jáchyma a Anny     

st     27. července  –  Památka sv. Gorazda a druhů                         

čt     28. července    

pá    29. července  –   Památka sv. Marty, Marie a Lazara        

so    30. července  –   Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve                                                                       

ne    31. července  18. neděle v mezidobí                        

******************************************************************************* 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností     

ne    11:00    Za Blaženu a Stanislava Říkovských  a rodiče z obou stran

******************************************************************************* 

   V případě  p o h ř b u,  

   prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270

******************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Na úmysl dárce

ne       8:00    Za + Josefa Nováka, manželku, živou a + rodinu

******************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (23. 07.)  18:00    Na daný úmysl

so  (30. 07.)  18:00    Na daný úmysl

******************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30   Za  živou a + rodinu Remešovu

                       a na poděkování za dar zdraví

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************* 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  31. července  2022

Dnes  je   17. neděle v mezidobí.  

Příští týden čerpám dovolenou;  v případě pohřbu,  prosím,  volejte  na  telefonní  číslo  733 741 270

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je 18. v mezidobí. 

V sobotu 30. července  v 11:00 hod. si v kostele v Ratajích slíbí lásku, úctu a věrnost

pan Martin Neubert z Chuchelné a slečna  Žaneta Odložilíková z Kroměříže. 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:.
– v Ratajích ………….při sbírce  4 452 Kč  od Bohu známých dárců 1 600 Kč                               
– ve Zlobicích ………                    4 340 Kč                                               2 000 Kč
– v Počenicích ………                    1 510 Kč                                                   600 Kč

Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.

Ve čtvrtek 4. srpna v 11:30 hod. si v kostele v Počenicích slíbí lásku, úctu a věrnost
pan Antonín Barnet z Tetětic a slečna Eliška Branžovská ze Lhoty u Pačlavic.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž připomínám, že je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého za to, aby naše diecéze brzy dostala nového  arcibiskupa. 

Do té doby byl zvolen dočasným správcem olomoucké arcidiecéze biskup Mons. Josef  Nuzík.

Sestry a bratři, na nástěnce máte pozvání na duchovní cvičení s tématem „Chci ti dát budoucnost a naději“,     které se koná ve dnech 14. –  20. 8. v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v  září.                                                                                           

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v srpnu a září.  

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.