16. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 17. července do neděle 24. července 2022

ne    17. července  –  16. neděle v mezidobí

po    18. července

út     19. července      

st     20. července  –   Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka                         

čt     21. července  –  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve  

pá    22. července  –   Svátek sv. Marie Magdalény        

so    23. července  –   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy                                                                                                         

ne    24. července  17. neděle v mezidobí                         

************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00     Za + Vlastimilu Tupou, manžela  a syna Josefa

st       19:00    Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou                            
                         o Boží ochranu a dary Ducha svatého pro celou  rodinu

pá     19:00    Ke cti a chvále Ducha svatého        

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích     

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za nová duchovní povolání

ne       8:00    Na úmysl dárce

************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (16. 07.)  18:00    Na daný úmysl

po              14:00    Za + Anežku Skoupilovu

so  (23. 07.)  18:00    Na daný úmysl

************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne       9:30   Za + Josefa Suchánka, rodiče, živou a + rodinu

ne       9:30   Za živou a + rodinu Remešovu
                        a na poděkování za dar zdraví pro celou rodinu

Kaple v Tetěticích

út      18:00  Za + Marii a Miloslava Voždovy,  živou a + rodinu

************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  24. července  2022

Dnes  je   16. neděle v mezidobí.  Sbírka  této neděle je na opravu kostela.

V pondělí  ve 14:00  hod. se při mši svaté  ve Věžkách rozloučíme se + pani Anežkou Skoupilovou

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle  je 17. v mezidobí. 

V sobotu 30. července  v 11:00 hod. si v kostele v Ratajích slíbí lásku, úctu a věrnost pan Martin Neubert z Chuchelné a slečna  Žaneta Odložilíková z Kroměříže.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž připomínám, že je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého za to, aby naše diecéze brzy dostala nového  arcibiskupa. 

Do té doby byl zvolen dočasným správcem olomoucké arcidiecéze biskup Mons. Josef  Nuzík.

Sestry a bratři, na nástěnce máte pozvání na duchovní cvičení s tématem „Chci ti dát budoucnost a naději“,  které se koná ve dnech 14. –  20. 8. v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v  srpnu a září.                                                       

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v srpnu a září.  

Modlitby otců a matek dle domluvy na faře v Ratajích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.