15. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 10. července do neděle 17. července 2022

ne    10. července  –  15. neděle v mezidobí

po    11. července  –  Svátek sv. Benedikta,  opata, patrona Evropy

út     12. července      

st     13. července  –   Sv. Jindřicha                          

čt     14. července  –  Bl. Hroznaty  

pá    15. července  –   Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve       

so    16. července  –   Panny Marie Karmelské                                                              

ne    17. července  16. neděle v mezidobí                         

**************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

ne (17. 7.)  11:00    Za + Vlastimilu Tupou, manžela  a syna Josefa        

**************************************************************************** 

Kaple v Sobělicích

ne (10. 7.)  11:00    Za živé a + občany a hasiče ze Sobělic

**************************************************************************** 

                           V případě  p o h ř b u,  

     prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270

**************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Marii Dedkovu, manžela, živou a + rodinu 

ne      8:00      Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

**************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (09. 07.)  18:00    Na daný úmysl

so  (16. 07.)  18:00    Na daný úmysl

**************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne       9:30   Za + Josefa Suchánka, rodiče, živou a + rodinu

Kaple v Tetěticích

so     11:00  Za živé a + hasiče z Tetětic

**************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  17. července  2022

Dnes  je   15. neděle v mezidobí.  

Příští týden čerpám dovolenou;  v případě pohřbu prosím,  volejte  na  telefonní  číslo  733 741 270

V sobotu  je mše svatá v Tetěticích v 11:00 hod. a  ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je 16. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž připomínám, že je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého za to, aby naše diecéze brzy dostala nového  arcibiskupa, nového arcipastýře.  Do té doby byl zvolen dočasným správcem olomoucké arcidiecéze biskup Mons. Josef Nuzík.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září.                                                                                                  

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.