14. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 3. července do neděle 10. července 2022

ne     3. července  –  14. neděle v mezidobí

po    4. července  –  Sv. Prokopa, opata

út     5. července  –  Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,                                                 biskupa, patronů Evropy    

st     6. července  –  Sv. Marie Goretti, panny a mučednice                          

čt     7. července   

pá    8. července       

so    9. července                                                                                                          

ne  10. července  –  15. neděle v mezidobí                         

*************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      11:00    Za živou a + rodinu Habáňovu 

st      19:00    Za nová duchovní povolání

pá     19:00    Za  živou a + rodinu Spálovskou

*************************************************************************** 

Kaple v Sobělicích

ne (10. 7.)  11:00    Za živé a + občany a hasiče ze Sobělic

*************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za  děti a mládež farnosti

út       9:00    Za živé a + farníky ze Zlobic a za živé a + kněze působící ve farnosti

čt      18:00    Na úmysl dárce

ne       8:00    Za + Marii Dedkovu, manžela, živou a + rodinu  

*************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (03. 07.) 18:00    Na daný úmysl

so  (09. 07.)  18:00    Na daný úmysl

*************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne        9:30   Za nová duchovní povolání

ne        9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

*************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  10. července  2022

Dnes  je   14. neděle v mezidobí.  Mše svatá  ve Věžkách je v 18:00 hod..

V úterý je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje.  Hodová mše svatá ve Zlobicích je v 9:00 hod.

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je 15. v mezidobí. V Ratajích nebude mše svatá. Mše svatá v 11:00 hod. bude v Sobělicích ke cti  sv. Bonaventury,

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž připomínám, že je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého za to, aby naše diecéze brzy dostala nového diecézního biskupa, nového arcipastýře.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září.                                                                                        

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.