Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 12. června do neděle 19. června 2022

ne    12. června  –  Slavnost  Nejsvětější Trojice     

po    13. června  –  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   

út     14. června    

st     15. června   –   Sv. Víta, mučedníka                          

čt     16. června   –  Slavnost Těla a Krve Páně

pá    17. června       

so    18. června                                                                                                          

ne    19. června  –   12. neděle v mezidobí                           

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích   

 

ne    11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00    Za + Josefa Kováře, manželku, rodiče,  bratra a duše v očistci

čt      19:30    Za + rodinu Gremlicovu a duše v očistci

pá     19:00    Na poděkování Pánu Bohu  za uzdravení maminky

ne     10:00    S vděčností a poděkování Pánu Bohu za dar  života, víry a povolání          

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu  a duše v očistci

čt      18:00    Za + Ludmilu Lejsalovu, manžela, živou a + rodinu

ne       8:00    Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu   

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (11. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (18. 06.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Na poděkování za přijatá dobrodiní  a za ochranu Panny Marie  

ne     15:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

Kaple v Tetěticích

út      18:00             Za + Helenu a Josefa Suchánkovy, syna,
                                  sourozence, rodiče a živou rodinu
********************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  19. června  2022

Dnes  je  Slavnost Nejsvětější Trojice.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně

V sobotu  je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděle  je 12.  v mezidobí. Ve farnostech bude eucharistický průvod nebo adorace.  (Rataje, prosím, připravte oltáře, letos bude průvod kolem kostela).  Mše svatá v Ratajích bude již v 10:00 hod. Mše svatá  v Počenicích bude odpoledne v 15:00 hod. Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Minulou neděli jste věnovali na církevní školy v diecézi.
– v Ratajích       …..   Kč 2 821              ve Věžkách ……. Kč 1 045
– ve Zlobicích      ….. Kč 2 460
– v Počenicích      ….. Kč 1 485

Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Milí farníci,

je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého o sílu pro o. arcibiskupa Jana,  aby úspěšně zvládl nové poslání a rovněž  za to, aby naše diecéze brzy dostala nového diecézního biskupa, nového arcipastýře.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy. 

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září.                                                                                         

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červnu, červenci, srpnu a září.  

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.