Seslání Ducha svatého

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 5. června do neděle 12. června 2022

ne    5. června  –  Slavnost Seslání Ducha svatého   

po    6. června  –  Památka Panny Marie, Matky církve   

út     7. června    

st     8. června                           

čt     9. června   –  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

pá  10. června       

so  11. června   –   Památka sv. Barnabáše, apoštola                                                                                                       

ne 12. června  –   Slavnost Nejsvětější Trojice                    

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za + Jindřicha Plachého a syny

po     19:00   Za živou a + rodinu Čevelovu a duše v očistci

st       19:00   Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

čt      19:30  Za + Bedřicha Mokrého a živou rodinu

pá     19:00   Za + Miloslava Vrzala, manželku, rodiče,  syna a vnuka

ne     11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích 

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za + Jaroslava Belatku, živou a + rodinu Belatkovu

ne       8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci  

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (05. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (11. 06.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, živou  a + rodinu 

út      18:00    Za nová duchovní povolání

ne       9:30    Na poděkování za přijatá dobrodiní a za ochranu Panny Marie

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  12. června  2022

Dnes  je  Slavnost Seslání Ducha svatého.  Mše  svatá je ve Věžkách v 18:00 hod.

Sbírka této neděle je na církevní školy v diecézi.

V sobotu  je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděli  je Slavnost Nejsvětější Trojice.   

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

 

Milí farníci,

je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého o sílu pro o. arcibiskupa Jana,  aby úspěšně zvládl nové poslání a rovněž  za to, aby naše diecéze brzy dostala nového diecézního biskupa, nového arcipastýře.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy. 

Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  červnu 2022 .                        

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci červnu 2022 .       

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.