7. neděle velikonoční

Slavíme dobu velikonoční
od neděle 29. května do neděle 5. června 2022

ne    29. května  –  7. neděle velikonoční       

po    30. května  –  Sv. Zdislavy   

út    31. května  –   Svátek Navštívení Panny Marie 

st     1. června   –   Památka sv. Justina, mučedníka                       

čt     2. června   –   Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

pá    3. června   –   Památka sv. Karla Lwangy  a druhů, mučedníků     

so    4. června                                                                                                         

ne    5. června  –  Slavnost Seslání Ducha svatého                      

***********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

 

ne    11:00    Za + Jindřicha Plachého a syny

út     19:30   Za + Ludmilu Gernovu, manžela, živou rodinu  a duše v očistci

st       19:00   Za + Anežku Přikrylovu, rodiče a sourozence

pá     19:00   Na poděkování za dar zdraví

so     19:00   Za + Josefa Kolinka

ne     11:00   Ke cti a chvále Ducha svatého                   

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + Josefa Zapletala, rodiče a + rodinu

čt      18:00    Za + Emilii Bednárovu, živou a + rodinu

ne       8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farnost

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (28. 05.)  18:00    Na daný úmysl

ne  (05. 06.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

út      18:00    Za nová duchovní povolání

ne       9:30    Za + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, živou  a + rodinu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu  velikonoční  do  neděle  5. června  2022

Dnes  je 7. neděle velikonoční.   

V sobotu  je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

Příští neděli  je  Slavnost Seslání Ducha svatého.  Mše  svatá je ve Věžkách v 18:00 hod.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 3. června, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. června.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Milí farníci,

je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého o sílu pro o. arcibiskupa Jana,  aby úspěšně zvládl nové poslání a rovněž  za to, aby naše diecéze brzy dostala nového diecézního biskupa, nového arcipastýře.

Májové pobožnosti jsou jako v minulém týdnu  – do konce května.

V pátek  začala   n o v é n a   k   D u c h u    s v a t é m u .

Minulou neděli jste věnovali  na pronásledované křesťany.
V Ratajích  …..             3853 Kč                                  
ve Zlobicích ….            1910 Kč
v Počenicích ….           1270 Kč
Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Mše svaté , které nebyly odslouženy v minulém týdnu  budou odslouženy v měsíci červnu. Prosím, sledujte pořad bohoslužeb.

Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  červnu 2022 .                        

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci červnu 2022 .       

 

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry,
v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže.

Vy, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhejte a přihlaste se. Zaručit  můžeme živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky.

Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti.
Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkánía účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánema s námi touto formou.
Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/. Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná biskup  Pavel  P o s á d  , delegát pro mládež při České biskupské konferenci a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem CSM HK.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.