6. neděle velikonoční

 Slavíme dobu velikonoční
od neděle 22. května do neděle 29. května 2022

ne    22. května  –  6. neděle velikonoční        

po    23. května  –  Svátek sv. Jana Nepomuckého,  kněze a mučedníka  

út     24. května   

st     25. května  –   Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve                       

čt     26. května  –   Slavnost Nanebevstoupení Páně

pá    27. května –    Sv. Augustina z Canterbury, biskupa     

so    28. května                                                                                                         

ne    29. května  –  7. neděle velikonoční                             

********************************************************************************* 

 u   sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne     11:00    Za + Jindřicha Plachého a syny                 

********************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích 

ne      8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc 
                         a ochranu Panny Marie pro děti a vnoučata

ne       8:00    Za + Josefa Zapletala, rodiče a + rodinu

********************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (21. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (28. 05.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za   nová duchovní povolání

ne     9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************* 

O z n a m y   na  dobu  velikonoční  do  neděle  29.  května  2022

Dnes  je 6. neděle velikonoční.   Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle je 7. velikonoční. 

Po dobu nemoci pana faráře P. Jana Kulíška  nebudou ve všední dny mše svaté.  Zadané úmysly budou odslouženy v jiném termínu (po uzdravení kněze bude termín oznámen).

Sestry a bratři,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Májové pobožnosti jsou jako v minulém týdnu.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  červnu 2022 .                        

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci červnu 2022 .        

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry,

v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže.

Vy, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhejte a přihlaste se. Zaručit  můžeme živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky.

Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti.

Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánem a s námi touto formou.

Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/.

Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná biskup  Pavel  P o s á d  , delegát pro mládež při České biskupské konferenci a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem CSM HK.

 

Milí farníci,

je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého o sílu pro o. arcibiskupa Jana,  aby úspěšně zvládl nové poslání a rovněž za to, aby naše diecéze brzy dostala nového diecézního biskupa, nového arcipastýře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.