5. neděle velikonoční

Slavíme dobu velikonoční
od neděle 15. května do neděle 22. května 2022

ne    15. května  –  5. neděle velikonoční       

po    16. května  –  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka  

út     17. května   

st     18. května  –   Sv. Jana I., papeže a mučedníka                       

čt     19. května   

pá    20. května –    Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze     

so    21. května  –   Sv. Kryštofa Magallanese, kněze  a jeho druhů, mučedníků 

ne    22. května  –  6. neděle velikonoční                             

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za  živou a + rodinu Švástovu, Dufkovu a Strašákovu

po     19:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

st       19:00   Za živou a + rodinu Majdovu, Gernovu a duše v očistci

pá    19:00    Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a manželku

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností               

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     18:00    Za + rodiče Vrzalovy, syna Františka  a duše v očistci

ne       8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc
                         a ochranu Panny Marie pro děti a vnoučata

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (15. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (21. 05.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30    Za  živé a + členky živého růžence

út      18:00   Za + manžela, rodiče a sourozence                              

ne     9:30     Za  nová duchovní povolání

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  velikonoční  do  neděle  22.  května  2022

Dnes  je 5. neděle velikonoční.  Dnešní sbírka je na opravu kostela.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle je 6. velikonoční.  Sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany. 

Minulou neděli jste věnovali na křesťanská média:
– v Ratajích    …………….     Kč 3 150                            ve Věžkách ……… Kč 1 030
– ve Zlobicích   ……………   Kč 2 310
– v Počenicích …………….    Kč    641

Pán ať odplatí každému podle jeho štědrosti.

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Májové pobožnosti jsou jako v minulém týdnu.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  červnu 2022 .                        

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  květen a červen 2022

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.