4. neděle velikonoční

Slavíme dobu velikonoční
od neděle 8. května do neděle 15. května 2022

ne      8. května  –  4. neděle velikonoční       

po      9. května   

út     10. května  –   Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve   

st     11. května                             

čt     12. května  –   Sv. Nerea a Achiela, mučedníků

pá    13. května  –  Panny Marie Fatimské       

so    14. května  –   Svátek sv. Matěje                                                   

ne    15. května  –  5. neděle velikonoční                                             

******************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za + Vlastimilu a Josefa Daňkovy,  sestry a bratra

st       19:00   Za živou a + rodinu Frgalovu, Grygovu a duše v očistci

pá    19:00    Za + Miloslava Dedka, manželku, rodiče a duše v očistci

ne     11:00    Za živou a + rodinu Švástovu, Dufkovu a Strašákovu

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích  

ne      8:00    Za + Annu Skoupilovu, manžela a duše v očistci 

čt     18:00    Za mír v Evropě

ne       8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (07. 05.)  18:30    Na daný úmysl

ne  (15. 05.)  18:00    Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

ne     9:30    Za živé a + členky živého růžence

 

Kaple v Tetěticích

út      18:00   Za + Andělu a Klementa Stavinohovy, živou a + rodinu

******************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  velikonoční  do  neděle  15.  května  2022

Dnes  je 4. neděle velikonoční. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Sbírka této neděle je na křesťanská média.

Nezapomeňme poděkovat maminkám, jejichž svátek dnes slavíme.

Ve čtvrtek v 11:00 hod. se v kostele ve Věžkách rozloučíme při mši svaté se + panem Františkem Pavlíkem

Příští neděle je 5. velikonoční.  Sbírka příští neděle je na opravu kostela. Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině a také v celé Evropě. 

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  červnu 2022 .                   

(Počenice)          –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  květen a červen 2022 .             

(Rataje)   –   Upřímně děkuji ženám, které připravily občerstvení pro páteční setkání mládeže děkanátu Kroměříž na faře v Ratajích.  Pán jim to odplať.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.