3. neděle velikonoční

Slavíme dobu velikonoční
od neděle 1. května do neděle 8. května 2022

ne    1. května  –   3. neděle velikonoční        

po    2. května  –  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

út     3. května  –   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

st     4. května                             

čt     5. května   

pá    6. května  –  Památka sv. Jana Sarkandra,  kněze a mučedníka       

so    7. května                                                                                                          

ne    8. května  –   4. neděle velikonoční                                              

************************************************************************** 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      19:30    Za + Květuši Sedláčkovu, živou a + rodinu  Sedláčkovu

st       19:00   Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru a duše v očistci

pá    19:00    Za  živou a + rodinu Brázdilovu a duše v očistci

ne     11:00    Za + Vlastimilu a Josefa Daňkovy,  sestry a bratra              

************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích     

ne      8:00    Za + Boženu a Františka Šiškovi, živou a + rodinu 

čt     18:00    Na úmysl dárce

ne       8:00    Za + Annu Skoupilovu, manžela a duše v očistci

************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (01. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (07. 05.)  18:30    Na daný úmysl

************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za  všechny nemocné a za ty, kdo jakkoliv trpí

út      18:00    Na daný úmysl

pá     14:30    Za + Marii Šidlejovu; s pohřbem

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************************** 

O z n a m y   na dobu velikonoční  do  neděle 8. května 2022

Dnes  je 3. neděle velikonoční .  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

V úterý je mimořádně  mše svatá v Ratajích v 19:30 hod..

V pátek ve  14:30 hod. je v kostele sv. Bartoloměje v Počenicích  pohřeb + paní Marie Šidlejové.

V pátek  v 19:30 hod.  bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích adorace Nejsvětější svátosti oltářní za mládež děkanátu Kroměříž.  Přijďte prosit Pána na tento úmysl.

V sobotu  je mše svatá v 18:30 hod. ve Věžkách.

V sobotu je diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci. V tento den je zakončení diecézní části synodální cesty.

Příští neděle je 4. velikonoční. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  Sbírka příští neděle je na křesťanská média.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích     …….  při sbírce   Kč 5 300  koncert   Kč 991   od Bohu znám. dárců   Kč 1 000
– ve Zlobicích  …….       -!-           Kč 4 948                                               -!-                              -0-
– v Počenicích   ..…..      -!-              Kč 2 100                                            -!-                        Kč  200 

Na postní almužnu jste věnovali:
– v Ratajích       ……..          Kč  6 265                                         ve Věžkách  …..   Kč  850
– ve Zlobicích   ………          Kč 2 032
– v Počenicích  ………          Kč  3 479

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost

Nemocné v  Ratajích a Popovicích navštívím ve čtvrtek 5. května.

Nemocné v Počenicích, Sobělicích, navštívím v pátek 6. května.

Nemocné v Šelešovicích navštívím v sobotu 7. května.

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  květen a červen 2022.  

(Počenice)   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících  květen a červen 2022 .  

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.