3. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické  mezidobí 
od ned
ěle 23. ledna do neděle 30. ledna 2022

ne    23. ledna    –  3. neděle v mezidobí

po    24. ledna    –  Památka sv. Františka Saleského,  biskupa a učitele církve

út     25. ledna    –  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola        

st     26. ledna     –  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů                        

čt     27. ledna    –  Sv. Anděly Mericiové, panny   

    28. ledna   –  Památka sv. Tomáše Akvinského,  kněze a učitele církve       

so    29. ledna                                                                                                       

ne    30. ledna    –  4. neděle v mezidobí                                                                                                                    

********************************************************************************** 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne    11:00    Za jednotu křesťanů 

st       18:30    Za pomocníky a dobrodince kostela

pá     18:00   Za  duchovní povolání

ne     11:00    K nedožitým 100. narozeninám                                                  
                        paní Ludmily Hrabalové s prosbou o požehnání 
                        a ochranu Boží pro živou a + rodinu                            

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00   Za + Františka Lízala, manželku, rodiče,  sourozence a duše v očistci

čt     17:00   Za + Václava Čmiela, aby jeho duše odpočívala v pokoji

ne       8:00   Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (22. 01.)  17:00 Na daný úmysl

so  (29. 01.)  17:00 Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      17:00   Za upevnění víry naší farnosti

ne     9:30  Za + Věroslavu a Vlastimila Vybíralovy, rodiče, sourozence a živou rodinu

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  liturgické mezidobí  do  neděle  30. ledna 2022

Dnes  je  3.  neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je věnována na české katolické biblické dílo.

V sobotu  je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

Příští  neděle  je  4. v mezidobí. 

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela:

                                       při sbírce                  od Bohu známých dárců            v pokladničce
v Ratajích …………..     Kč 5 608                                  Kč   900                               Kč 4 953
ve Zlobicích     …..       Kč 3 208                                             -0-
v Počenicích     …..      Kč 1 625                                   Kč  25 200

Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich možné štědrosti.

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  

V úterý končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Také na tento úmysl  pamatujte ve svých modlitbách.

Každý první pátek v měsíci  bude v našem děkanátu  adorace za mládež našeho děkanátu.  V pátek 4. února bude adorace na tento úmysl ve Zdounkách.  Bližší podrobnosti jsou na farních webových stránkách.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře a  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. také na faře v Ratajích.

(Rataje, Zlobice)  V zákristii máte připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících únor a březen 2022 .

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících  únor a březen 2022 .                                   

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.