2. neděle po Narození Páně

Slavíme dobu  vánoční 
od ned
ěle 2. ledna do neděle 9. ledna 2022

ne    2. ledna    –   2. neděle po Narození Páně

po    3. ledna    –   Nejsvětějšího Jména Ježíš

út     4. ledna         

st     5. ledna                             

čt     6. ledna   –   Slavnost Zjevení Páně  

    7. ledna    –  Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze      

so    8. ledna                                                                                                    

ne    9. ledna    –  Svátek Křtu Páně                                                                                                                                                           

 

*******************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

ne    11:00   K nedožitým 84 narozeninám maminky
                       Marie Macurové s poděkováním a prosbou 
                       o požehnání a ochranu Boží pro živou a + rodinu

po     18:00   Za + Josefa Habáně a duše v očistci

st      18:30  Za uzdravení

čt      19:30   Za + Rostislava Kováře, rodiče, bratra a duše v očistci

pá     18:00  Za + Michaelu Plachou, manžela a syny

ne     11:00 Za + manžela

**********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích  

ne      8:00   Na spasitelný úmysl všech přítomných

čt     17:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

ne       8:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (02. 01.) 17:00 Na daný úmysl

so  (08. 01.)  17:00 Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     17:00   Za nová duchovní povolání

čt      18:15   Za obnovení víry ve farnosti

ne     9:30  Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran

************************************************************************************ 

O z n a m y   na  dobu  vánoční  do  neděle  9. ledna 2022

Dnes  je  2. neděle po Narození Páně.   Večer je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

V pondělí  bude mše svatá  v 18:00  hod. v Ratajích. 

Ve čtvrtek  je  Slavnost Zjevení Páně.  Vodu, křídu a kadidlo požehnám při mši svaté ve středu v Ratajích.

V Počenicích a Zlobicích požehnám vodu, křídu a  kadidlo při mši svaté ve čtvrtek.

V sobotu je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách

Příští  neděli  je  Svátek Křtu Páně . Končí doba vánoční;  betlémy mohou v kostelích zůstat až do Hromnic.

Nemocné v Počenicích a v Sobělicích navštívím ve čtvrtek 6. ledna. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a  Popovicích navštívím v sobotu 8. ledna.

Sestry a bratři, prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek po mši svaté na faře.

(Rataje, Zlobice)  V zákristii máte připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v                                      měsících leden, únor a březen 2022 .

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání                                       úmyslů na mše svaté  v měsících leden,  únor a březen 2022 .        .                            

Synodální skupinky – prosím, domluvte se na setkání.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *