Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

Slavíme dobu  vánoční 
od ned
ěle 26. prosince do neděle 2. ledna 2022

ne    26. prosince  – Svátek SVATÉ RODINY

                                     JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

po    27. prosince  .  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

út     28. prosince –  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků        

st     29. prosince –  Pátý den v oktávu Narození Páně                        

čt     30. prosince –  Šestý den v oktávu Narození Páně   

pá   24. prosince –  Sv. Silvestra I., papeže        

so      1. ledna      –  SLAVNOST MATKY BOŽÍ,                                                           PANNY MARIE                                                                                                   

ne      2. ledna     –  2. neděle po Narození Páně                    

******************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00   Za + Marii Mimochodkovu, manžela Josefa, živou a + rodinu

po     18:00   Za Josefa a Františku Večeřovy a děti

út      18:30   Za + Jaroslava Tesaře, živou a + rodinu 

st       18:00   Za + Ludmilu Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

pá     18:00  Na poděkování za přijaté Boží milosti                                        
                       s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého

so     11:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne     11:00   K nedožitým 84 narozeninám maminky
                        Marie Macurové s poděkováním a prosbou
                        o požehnání a ochranu Boží pro živou a + rodinu

******************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     17:00   Za živou a + rodinu Žemlíkovu a Lejsalovu

so      8:00   Za živé a + kněze působící ve farnosti

ne       8:00  Na spasitelný úmysl všech přítomných

******************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (26. 12.)  17:00 Na daný úmysl

ne  (02. 01.)  17:00 Na daný úmysl

******************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne       9:30   Za + Markétu Zbořilovu, manžela,  sestry a celou živou rodin

po     17:00   Na daný úmysl

út      17:00   S prosbou o Boží ochranu a uzdravení

so      9:30   Za obnovu víry ve farnosti  

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************

O z n a m y   na  dobu  vánoční  do  neděle  2. ledna 2022

Dnes  je  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.  Večer je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

V pondělí  bude mše svatá v 17:00 hod. v Počenicích a v 18:00  hod. v Ratajích.  Při mši svaté v Ratajích požehnám víno, které si přinesete sebou.

V úterý bude v 18:30 hod. mše svatá v Ratajích.

O  Slavnosti Matky Boží Panny Marie –  1. ledna –  budou mše svaté v našich farnostech jako v neděli.

Příští  neděle  je  2. po Narození Páně.  Večer je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách. 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

                                                      při sbírce               od Bohu známých dárců                
– v Ratajích   …………..                 Kč 3 986                             Kč 3 100
– ve Zlobicích   ……….                 Kč 2 223                    Kč 1 000 + Misijní jarmark   Kč 2 562 
– v  Počenicích ……….                 Kč 1 685                               Kč 800

Každému ať Bůh odplatí podle jeho štědrosti.

Sestry a bratři, prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Rataje, Zlobice)  V zákristii máte připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2022 .

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících leden,  únor a březen 2022 .        .                            

 

Ještě jednou upřímně děkuji těm farníkům, kteří se svou službou zasloužili o pěkný a důstojný průběh oslav Narození Páně.  Prosím Božské Dítě, ať jim to mnohonásobně odplatí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.