4. neděle adventní

Slavíme dobu adventní a vánoč 
od ned
ěle 19. prosince do neděle 26. prosince  2021

ne    19. prosince  – 4. neděle adventní

po    20. prosince

út     21. prosince  – Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve        

st     22. prosince                         

čt     23. prosince  –  Sv. Jana Kentského, kněze  

pá   24. prosince  –  Vigilie  Slavnosti Narození Páně        

so    25. prosince  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ                                              

ne    26. prosinceSvátek SVATÉ RODINY                       

                                      JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA       

************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

ne    11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:30   Za + Radima Šotolu a na poděkování za uplynulý život s ním,
                         nedožitých 20 let od seznámení a 18 let od svatby 

st       18:30   Za Boženu Litvíkovu, rodiče Redačovy a + rodinu

     15:00  Za + Emila Havlíka, rodiče a sourozence

     21:00  S prosbou k Božímu Dítěti za dar víry a lásky
                         pro rodinu Navrátilovu, Benešovu a Štěpkovu

so     11:00  Za dar zdraví rodiny Formanové a Petračenko

ne     11:00   Za + Marii Mimochodkovu, manžela Josefa, živou a + rodinu

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00   Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

čt     17:00   Za + Anežku Žemlíkovu, manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

     17:00  Na poděkování za přijatá dobrodiní

so      8:00   Na spasitelný úmysl všech přítomných

ne       8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (18. 12.)  17:00 Na daný úmysl0

ne  (26. 12.)  17:00 Na daný úmysl

*********************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne       9:30   Za + Karla Pouče

út      17:00   Za nová duchovní povolání

     18:30   Za obnovu víry ve farnosti

so      9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

ne     9:30  Za + Markétu Zbořilovu, manžela, sestry a celou živou rodinu

___________________________________________________

O z n a m y   na dobu adventní a vánoční  do neděle  26. prosince 2021

Dnes  je  4. neděle adventní. Dnešní sbírka je věnována na opravu kostela.  Sestry a bratři,  máte ještě poslední možnost věnovat pod adventní stromeček dárek pro chudé děti v misijích.

Na konci adventu bude obnos odveden na Papežské misijní dílo.

V úterý bude v 18:30 hod. mše svatá v Ratajích.

V pátek 24. prosince bude v 15:00 hodin v kostele v Ratajích „půlnoční“ mše svatá pro děti.

Nezapomeňte si, děti,  přinést sebou zvonečky a  vyplněné adventní cestičky k Ježíškovi.

Ve Zlobicích bude večer mše svatá v 17:00 hod., v Počenicích v 18:30 a v Ratajích pak ve 21:00 hod..

O  Slavnosti Narození Páně – 25. prosince – budou mše svaté v našich farnostech jako v neděli.  

Příští  neděli  je  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.  Večer je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděli při mši svaté bude obnova manželských slibů.

Sestry a bratři, prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Rataje, Zlobice)  V zákristii máte připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2022  a je ještě ve Zlobicích volný úmysly na mši sv. v měsíci prosinci 2021.

(Počenice)   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících leden,  únor a březen 2022  a je ještě volný úmysl na mši sv. v prosinci 2021.               .                            

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.