3. neděle adventní

Slavíme dobu adventní 
od neděle 12. prosince do neděle 19. prosince  2021

ne    12. prosince  – 3. neděle adventní             

po    13. prosince   – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

út     14. prosince   – Památka sv. Jana od Kříže,                                                             kněze a učitele církve        

st     15. prosince                         

čt     16. prosince   

pá    17. prosince         

so    18. prosince                                                                                                      

ne    19. prosince –  4. neděle adventní                      

 

************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00   Ke cti a slávě Ducha svatého 

st       18:30   Za + Františka a Libuši Tupých a rodiče z obou stran

čt      18:30   Za + Rozálii Spálovskou, manžela a syna

pá     18:00   Za + P. Františka Tomigu, rodiče a sourozence

ne     11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     16:30   Za  + Josefa Skopala, manželku,  syna a živou rodinu

ne       8:00  Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (11. 12.)  17:00 Na daný úmysl

so  (18. 12.)  17:00 Na daný úmysl

*********************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30   Za + manžele Ivánkovy, Kunčarovy   a celou živou rodinu

so     8:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne     9:30  Za + Karla Pouče

*************************************************************

Kaple v Tetěticích

út      17:00   Za + Františka Horáka, dvě manželky,                                       
                       jejich třináct dětí, živou a + rodinu

*********************************************************** 

O z n a m y   na dobu adventní  do neděle  19. prosince 2021

Dnes  je  3. neděle adventní 

Prosím, nezapomínejte na náš adventní stromeček,  pod který můžete dávat dary pro chudé děti v misijích. 

V úterý bude v 17:00 hod. mše svatá v kapli v Tetěticích.

Ve čtvrtek je adorační den farnosti Rataje. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 14:00 do 18:30 hodin. Adorace bude zakončena mší svatou.

Ve čtvrtek je mše svatá ve Zlobicích již v 16:30 hod.  

V sobotu  je  mše svatá v Počenicích ráno v 8:00 hod. –  roráty.     

Večer je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách

Příští  neděle  je  4.  adventní

Sestry a bratři, neustávejte  ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  

Příležitost ke svátosti smíření v adventní době je ještě:

– Zlobice  čtvrtek  16. prosince  16:00  – 16:30 hod. bude přítomen zpovědník z jiné farnosti
– Počenice sobota  18. prosince 8:30 – 9:00 hod. nebude přítomen zpovědník z jiné farnosti

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek po mši svaté  na faře.

(Rataje, Zlobice)  V zákristii máte připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden, únor  a březen 2022  a jsou ještě volné úmysly na mše svaté v měsíci prosinci 2021.

(Počenice)       Na stolečku v zadní části kostela máte  připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících leden,  únor a březen 2022  a jsou  ještě volné úmysly na mše svaté v měsíci prosinci 2021.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.