2. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od ned
ěle 5. prosince do neděle 12. prosince  2021

ne    5. prosince  – 2. neděle adventní                 

po    6. prosince   – Sv. Mikuláše, biskupa

út     7. prosince  –  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve        

st     8. prosince  –  Slavnost Panny Marie,                                                                                                                 počaté bez poskvrny prvotního hříchu                           

čt     9. prosince  –   Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 

pá   10. prosince –  Panny Marie Loretánské        

so   11. prosince –   Sv. Damasa I., papeže                                                                        

ne  12. prosince –  3. neděle adventní                                   

 

****************************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00   Za + rodinu Strašákovu 

st      19:30   Na úmysl dárce

pá     18:00   Za + Drahomíru Fučikovu

so     8:00  Za pomocníky a dobrodince kostela

ne     11:00   Ke cti a slávě Ducha svatého 

****************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence a duše v očistci

st      18:15   Za + Libuši Odstrčilíkovu, + manžela, za + Marii Ošmerovu a + manžela

čt     17:00   Za  + Ladislava a Anežku Žemlíkovy a duše v očistci

ne       8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

****************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (05. 12.) 17:00 Na daný úmysl

so  (11. 12.)  17:00 Na daný úmysl

****************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30   Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

út     17:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st      17:00   Za + rodinu Malenovskou, Číhalovu a  duše v očistci

ne     9:30  Za + manžele Ivánkovy, Kunčarovy a celou živou rodinu

****************************************************************************

O z n a m y   na dobu adventní  do neděle  12. prosince 2021

Dnes  je  2. neděle adventní  Mše svatá  ve  Věžkách  je v 17:00 hod

Opět upozorňuji, že tak, jako každým rokem,  máme v kostele adventní stromeček, pod který můžete dávat dary pro chudé děti v misijích.  Za každý dar si pověsíte na stromeček ozdobu a před  vánocemi  poznáme podle ozdobeného stromečku,  jakými jste dárci.  

V sobotu  je  mše svatá v Ratajích ráno v 8:00 hod. –  roráty.  Po mši svaté bude pro přítomné na faře snídaně.  

Večer je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách

Příští  neděle  je  3.  adventní

Ještě jednou vám, sestry a bratři, připomínám, že na vývěsce máte seznam bohoslovců, studujících v AKS Olomouc i v zahraničí v roce 2021/2022 a současně také studentů teologického konviktu.  Zamyslíte-li se nad tím, pak pochopíte, proč vás stále prosím
o modlitby za nová duchovní povolání.  

Příležitost ke svátosti smíření v adventní době:

– Rataje   pátek  10. prosince    18:30  – 19:15 hod. bude přítomen i zpovědník z jiné farnosti
– Zlobice  čtvrtek 16. prosince    16:00  – 17:30 hod. bude přítomen zpovědník z jiné farnosti
– Počenice sobota  18. prosince  8:30- 9:00 hod. nebude přítomen zpovědník z jiné farnosti

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů                                          na mše svaté  v  prosinci  2021.

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté                                   v prosinci  2021.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.