1. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od ned
ěle 28. listopadu    do neděle 5. prosince  2021

ne    28. listopadu  – 1. neděle adventní            

po    29. listopadu  

út     30. listopadu  –  Svátek sv. Ondřeje, apoštola        

st     1. prosince      –   Sv. Edmunda Kampiána, kněze  a mučedníka                           

čt     2. prosince  

pá    3. prosince    –   Památka sv. Františka Xaverského, kněze        

so    4. prosince    –   Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve     

ne    5. prosince  –    2. neděle adventní                                  

************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne    11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

st      18:30   Za  nová duchovní povolání

pá     18:00   Na spasitelný úmysl

so     18:00  Za Antonína Mrhálka, manželku Ludmilu,  živou a + rodinu

ne     11:00   Za + rodinu Strašákovu

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00   Za + Miloslava Dedka, manželku, živou a + rodinu

čt     17:00   Za  nová duchovní povolání

so       8:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne       8:00  Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (27. 11.)  17:00 Na daný úmysl

ne  (05. 12.) 17:00 Na daný úmysl

*********************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30   Za + Václava Horáka, rodiče, sourozence, 
                        rodinu Řezáčovu a celou živou rodinu

út     17:00   Za  zdárný průběh operace a uzdravení

ne     9:30  Za živou a + rodinu Pěnčíkovu 

*************************************************************

O z n a m y   na dobu adventní  do neděle  5. prosince 2021

Dnes  je  1. neděle adventní

Tak, jako každým rokem,  máme v kostele adventní stromeček, pod který můžete dávat dary pro chudé děti v misiích. Podrobnosti jistě již znáte. Za každý dar si pověsíte na stromeček ozdobu a před  vánocemi  poznáme podle ozdobeného stromečku, jakými jste dárci.        

V sobotu  je mše svatá ráno v 8:00 hod. ve Zlobicích –  roráty.   Večer je mše svatá v 18:00 hod. v Ratajích

Příští  neděle  je 2.  adventní.   Mše svatá  ve  Věžkách  je v 17:00 hod..  Pro hodné děti přijde do kostela            v Ratajích po mši svaté Mikuláš s nadílkou. Děti si pro něj připraví písničku nebo básničku, stačí i modlitbičku.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 3. prosince, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. prosince.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

– v Ratajích.. při sbírce Kč 5 032+dar 1 000 od Bohu znám.dárců 2 800 pokladničky  7 649
– ve Zlobicích   -“-          Kč  2 786                                 -“-                     2 000
– v Počenicích  -“-          Kč  2 140                                 -“-                       100      na varhany 3 060

Pán ať vám odplatí vaši štědrost.         

Sestry a bratři, na vývěsce máte seznam bohoslovců, studujících v AKS Olomouc i v zahraničí v roce 2021/2022 a současně také studentů teologického konviktu.  Zamyslíte-li se nad tím, pak pochopíte, proč vás stále prosím o modlitby za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů                                          na mše svaté  v  prosinci  2021.

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté                                    v prosinci  2021.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.