Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  21. listopadu  do neděle 28. listopadu 2021

ne    21. listopadu Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE       

po    22. listopadu  –   Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

út     23. listopadu  –  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka        

st     24. listopadu   –  Památka sv. Ondřeje Dung Laca,  kněze a druhů mučedníků                 

čt     25. listopadu   –  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

pá    26. listopadu         

so    27. listopadu                                                                   

ne   28. listopadu    1. neděle adventní                   

*********************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne    11:00   Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran 

st       19:30   Za + Augustýna a Marii Večeřovy a syna Josefa

čt      18:30  Za živou a + rodinu Vaňharovu a Tesařovu a duše v očistci

pá     18:00   Za + Vítězslava Vrzala a rodiče;
                       s prosbou o Boží ochranu a pomoc,
                       dar zdraví pro rodinu Vrzalovu a Tvrdou 

ne     11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

*********************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       18:00   Na úmysl dárce

čt     17:00   Za + Annu Zapletalovu, rodiče a rodinu Řezníčkovu    

ne       8:00  Za + Miloslava Dedka, manželku,  živou a + rodinu

*********************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20. 11.)   17:00 Na daný úmysl

so  (27. 11.)   17:00 Na daný úmysl

*********************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30   Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu

út      17:00   Za Boží požehnání a dary Ducha sv. s prosbou pro rodinu Duškovu

ne     9:30  Za + Václava Horáka, rodiče, sourozence, rodinu Řezáčovu a celou živou rodinu  

************************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  28. listopadu 2021

Dnes  je  Slavnost Ježíše Krista Krále.  Sbírka této neděle je na opravu kostela.

Ve středu  je  adorační den farnosti Zlobice.  Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena  od 14:00 do 18:00 hod.. Adorace bude ukončena mší svatou;  proto bude mše svatá v Ratajích až v 19:30 hod..

V sobotu je  mše svatá  ve  Věžkách v 17:00 hod..

Příští  neděle  je 1. neděle adventní.  Adventní věnce požehnám při mši svaté.

V sobotu 27. listopadu  si v kostele v Ratajích v 11.00 hod. slíbí lásku, úctu a věrnost Radek Mrhálek a Eliška Mrhálková  ze Sazovic.

Minulou neděli jste věnovali na charitu:
– v Ratajích       ………..   Kč  3 125                                      ve Věžkách  Kč  790
– ve Zlobicích    ……….    Kč  2 260
– v Počenicích    ………    Kč  1 388

Sestry a bratři, na vývěsce máte seznam bohoslovců, studujících v AKS Olomouc i v zahraničí v roce 2021/2022

a současně také studentů teologického konviktu.  Zamyslíte-li se nad tím, pak pochopíte, proč vás stále prosím o modlitby za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů                                          na mše svaté  v  prosinci  2021.

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté                                   v prosinci  2021.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.