30. týden v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  24. října  do neděle 31. října 2021

ne    24. října    30. neděle v mezidobí  Den modliteb za misie  

po    25. října   

út     26. října          

st     27. října                             

čt     28. října   –   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

pá     29. října   –   Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice     

so    30. října                                                                   

ne    31. října    31. neděle v mezidobí                                                                      

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne    11:00   Za + rodinu Kočařovu, Hruboňovu a dceru

st       19:00   Na úmysl dárce

pá     19:00   Za + P.  Edwarda Góreckého

so     19:30   Za živou a + rodinu  Macurovu a Elisovu

ne     11:00  Za + Marii Zbořilovu, manžela Františka a za živou rodinu

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích  

 

ne     8:00    Za  nová duchovní povolání

čt    18:00    Za + Františka Bazalku, manželku a + rodinu     

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (23. 10.)  18:00 Na daný úmysl

so  (30. 10.)  18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

út      18:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží  ochranu  

ne     9:30  Za + Jaroslava a Andělu Horákovy, rodiče,                                
                     sourozence, za živou rodinu a na poděkování

**********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  31. října 2021

Dnes je  30. neděle v mezidobí.  Den modliteb za misie.  Dnešní sbírka je určena na  misie.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hodin a v Ratajích v 19:30 hod..

Příští  neděle  je  31. v mezidobí.   

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Výuka náboženství v Ratajích je v  úterý ve 13:00 hod. ve škole.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
                                                 při sbírce                                od Bohu známých dárců
v Ratajích   …………               Kč  7 117                                             Kč  500
ve Zlobicích  ………                Kč  2 230                                            Kč  500
v Počenicích ………                Kč  1 970                                             Kš  100
Ať Pán každému odplatí podle jeho štědrosti.

Dušičkové pobožnosti budou na našich hřbitovech:

sobota 30. října – 9:00 hod. Uhřice;  10:00 hod. Počenice;  11:00 hod. Šelešovice;   17:30 hod. Věžky;

neděle 31. října – 16:00  hod. Zlobice

sobota 6. listopadu – 15:00 hod  Popovice

neděle 7. listopadu – 16:00 hod. Rataje

Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. Přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova, spojená s modlitbou, třeba jen v duchu za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.

Milí farníci,

zahájení synodálního procesu bylo v naší diecézi minulou neděli v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zúčastnili se ho i zástupci z naší farnosti. V letáčku je informace o synodální cestě a na nástěnce

máte logo a modlitbu za průběh synody. O otázkách, týkajících se spoluúčasti Božího lidu na životě a rozhodování ve farním společenství budete včas informováni.

Růžencové pobožnosti v měsíci říjnu budou v našich kostelích stejně jako v minulém týdnu.

Sestry a bratři, stále prosím i nadále se modlete za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů           
                              na mše svaté  v měsících  listopad a  prosinec  2021.

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté   
                               v měsících  listopad a prosinec  2021.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.