29. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  17. října  do neděle 24. října 2021

ne    17. října    29. neděle v mezidobí

po    18. října   –  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

út     19. října   –  Sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese,  kněží a druhů, můčedníků         

st     20. října                             

čt     21. října   –   Bl. Karla Rakouského

pá     22. října   –  Sv. Jana Pavla II., papeže     

so    23. října   –  Sv. Jana Kapistránského                                                                

ne    24. října  30. neděle v mezidobí  Den modliteb za misie                                           

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne    11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00   Za + rodinu Gremlicovu a Dedkovu

pá     19:00   Za + Miloslava Janoštíka, rodiče a bratry

ne     11:00  Za + rodinu Kočařovu, Hruboňovu a dceru

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne     8:00    Za Annu Zavadilovu, živou a + rodinu

čt    18:00    Za živou a + rodinu Belatkovu         

ne     8:00   Za nová duchovní povolání

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (16. 10.)  18:00 Na daný úmysl

so  (23. 10.)  18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30   Za + Josefa a Marii Frkalovy a živou rodinu 

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

Kaple v Tetěticích

út      18:00   Za + P. Bohumila Štěpánka, P. Josefa Štěpánka ,
                        P. Aloise Ženčáka a duše v očistci

—————————————————————————************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  24. října 2021

Dnes je  29. neděle v mezidobí.  Dnešní sbírka je určena na opravu kostela

V úterý bude mše svatá v 18:00 hodin v kapli v Tetěticích

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hodin.

Příští  neděle  je  30. v mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na  misie  

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Výuka náboženství v Ratajích je v  úterý ve 13:00 hod. ve škole.

Růžencové pobožnosti v měsíci říjnu budou v našich kostelích stejně jako v minulém týdnu.

Sestry a bratři, stále prosím i nadále se modlete za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů
                              na mše svaté  v měsících říjen, listopad a  prosinec  2021.

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté                                    v měsících říjen, listopad a prosinec  2021.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *