19. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  8. srpna  do neděle 15. srpna 2021

ne    8. srpna       19. neděle v mezidobí

po    9. srpna      –  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
                                 panny a mučednice, patronky Evropy 

út   10. srpna       –  Svátek sv. Vavřince, mučedníka 

st    11.srpna       –   Památka sv. Kláry, panny                 

čt    12. srpna       –   Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

pá   13. srpna       –   Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta,  kněze, mučedníků         

so   14. srpna      –  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka                                                              

ne  15. srpna       Slavnost Nanebevzetí Panny Marie                                                               

***********************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích            

 

ne    11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00   Za + Marii Vrzalovu, manžela, rodiče,  syna a vnuka

pá      19:00   Za + Antonína Mrhálka a rodiče z obou stran

ne     11:00   Za + Karla Zezulu, manželku a rodiče z obou stran

**********************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00    Za + Stanislavu Lízalovu, manžela, rodiče,  sourozence a duše v očistci

čt       18:00   Za + Marii Bambasovu, manžela  a duše v očistci         

ne     8:00   Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu  Panny Marie pro děti a vnoučata 

**********************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (07. 08.)  18:00 Na daný úmysl

so  (14. 08.)  18:00 Na daný úmysl

**********************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne       9:30   Za + Marii a Oldřicha Adamčíkovy a živou rodinu

út      18:00   Za nová duchovní povolání

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 15. srpna 2021

Dnes je  19.  neděle v mezidobí. 

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách  v 18:00 hod.   

Příští  neděli  je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie   

Sestry a bratři, i  nadále Vás  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání. To, že je  kněží,  naprostý nedostatek  již snad nemusím zdůrazňovat.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 13. srpna. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 14. srpna

Modlitby matek budou podle domluvy. Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře (Rataje)  V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  září 2021.

(Počenice)     Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů            na mše svaté v měsících  srpen  a  září  2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *