12. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   od  20. června  do neděle 27. června 2021

ne    20. června    12. neděle v mezidobí

po    21. června  – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

út     22. června    –  Sv. Paulína Nolánského, biskupa

st     23. června           

čt     24. června   – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

pá    25. června         

so    26. června                                                             

ne    27. června   13. neděle v mezidobí                                                                

*********************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

*********************************************************

ne     11:00    S vděčností a poděkováním Pánu Bohu                                 
                       za dar života, víry a 25 let kněžství

út     19:30    Za živou a + rodinu Čevelovu a duše v očistci

st     19:00    Za Ervína Opatrného, živou a + rodinu Opatrnou a Potočnou

čt      19:30    Za dary Ducha svatého a dar zdraví pro celou rodinu

pá     19:00    Za + Veroniku Slavíkovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran

so     10:00    Za dar víry

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

čt     18:15   Za + Františka a Jarmilu Zapletalovy

ne     8:00   Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu 

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (19. 06.)  18:00 Na daný úmysl

so  (26. 06.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30    Za + Annu a Rudolfa Churých a živou rodinu

út     18:00  Za živou a + rodinu Šaňkovu a duše v očistci

čt    17:00  Za živou a + rodinu Polišenskou

ne    9:30    Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran

…………………………………………………………………………………….. 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 27. června 2021

Dnes je  12.  neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.

V Ratajích bude  po mši svaté  setkání přítomných věřících  na farním dvoře  s pohoštěním.

V úterý  je mše sv. V Ratajích v 19:30 hod.

Ve čtvrtek je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 10:00 hod.   a ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští  neděle  je  13. v mezidobí. V Ratajích je hodová mše svatá.

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců  budou ve čtvrtek po mši svaté  na faře.

Sestry a bratři, stále  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nemusím zdůrazňovat, že nás kněží,  je naprostý nedostatek a blíží se  snižování  počtu mší svatých, případně rušení některých farností.

(Rataje, Zlobice) V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů mší svatých na měsíce  červenec, srpen a září 2021

(Počenice)  Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících červenec, srpen a září 2021

„Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry – aktivní řidičky – pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347, email: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.“

Příští sobotu od 8:30 bude v kostele ve Zlobicích úklid. Prosíme všechny farníky, především muže, aby přišli pomoci s mytím  lavic. Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.