11. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   od  13. června  do neděle 20. června 2021

ne    13. června    10. neděle v mezidobí

po    14. června 

út     15. června    –  Sv. Víta, mučedníka

st     16. června           

čt     17. června   

pá    18. června         

so    19. června   –  Sv. Jana Nepomuka Neumana, biskupa                                                           

ne    20. června   12. neděle v mezidobí                                                                

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

*********************************************************

ne     11:00    Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

st     19:00    Za + Josefa Kováře, manželku, rodiče a duše v očistci

pá     19:00    Za uzdravení

ne    11:00    S vděčností a poděkováním Pánu Bohu za dar života, víry a 25 let kněžství

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

ne     8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu
                       Panny Marie pro děti a vnoučata

čt     18:00   Za + Jaroslava Belatku, živou a + rodinu Belatkovu

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností         

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (12.06.)   18:00 Na daný úmysl

so  (19.06.)    18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     18:00  Na poděkování za dar zdraví pro děti a vnoučata

ne    9:30    Za + Annu a Rudolfa Churých a živou rodinu

***********************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 20. června 2021

Dnes je  11.  neděle v mezidobí.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští  nelěle  je  12. v mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela.

V Ratajích bude  po mši svaté  setkání přítomných věřících  na farním dvoře  s pohoštěním.

V úterý 15. června bude v obvyklou dobu na faře  poslední  náboženství  v tomto školním roce.

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Sestry a bratři, stále  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé.  Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Rataje,:               Archy k zapsání úmyslů  na  mše svaté  v červnu t. r.  jsou  k dispozici     
                             v zákristii.

Upřímně děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o důstojnou oslavu Těla a Krve Páně.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.