10. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od  6. června  do neděle 13. června 2021

ne    6. června    10. neděle v mezidobí

po    7. června 

út     8. června   

st     9. června   –    Sv. Efréma Syrského         

čt    10. června   

pá   11. června  –    Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova       

so   12. června   –   Památka Neposkvrněného srdce

                                      Panny Marie                                                           

ne   13. června    11. neděle v mezidobí                                                                    

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     10:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     19:00    Za + Anežku a Josefa Šumberovy, rodiče,  sourozence a duše v očistci

pá     19:30    Za + Miroslava Vrzala, syna Vítězslava,
                         vnuka Milana s prosbou o ochranu, pomoc                             
                          a dar zdraví pro rodinu Vrzalovu a Tvrdou.

so     19:30    Na úmysl dárce

ne    11:00    Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Za Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci

čt     18:00   Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

pá    18:15   Za + Annu Holínkovu, dceru Ladislavu, syny Jiřího a Miroslava

ne     8:00   Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu  Panny Marie pro děti a vnoučata      

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (06.06.)  18:00 Na daný úmysl

so  (12.06.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     15:00   Za dar zdraví a živou rodinu Trávníčkovu

pá     17:00   Na poděkování za 45 let společného života

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 13. června 2021

Dnes je  10.  neděle v mezidobí.  Mše svatá ve Věžkách  je v 18:00 hod.

V pátek je  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;  mše svaté jsou ve všech našich farnostech

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.. a  v Ratajích  v 19:30 hod..

Příští  neděle  je  11. v mezidobí

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Sestry a bratři, stále  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé.  Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice :           Archy k zapsání úmyslů na mše svaté červnu t. r.  jsou  k dispozici                                         na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje,:               Archy k zapsání úmyslů  na  mše svaté  v červnu t. r.  jsou  k dispozici                                  v zákristii.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.