5. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle  2. května   do neděle  9. května  2021

ne    2. května  –   5. neděle velikonoční

po    3. května  –   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  

út     4. května  

st     5. května           

čt     6. května  –   Památka sv. Jana Sarkandra,  kněze a mučedníka

pá    7. května          

so    8. května  –    Panny Marie, Prostřednice všech milostí

ne   9. května  –   6. neděle velikonoční                                                                

***********************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00     Za + Jarmilu Topičovu, manžela Aloise,

                       živou a + rodinu Topičovu

st     19:00    Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru a duše v očistci               

pá     19:00    Za rodinu Vrzalovu

so    19:30     Za upevnění víry v našich rodinách

ne    11:00    Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy,  rodiče z obou stran a sestry

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Za zdárný průběh operace a správný vývoj do budoucna

čt     18:00   Za živou a + rodinu Pelíškovu a Dedkovu

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (02.05.)  18:00 Na daný úmysl

so  (08.05.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    18:00  Za + MUDr. Dušana Bartoše 

ne     9:30  Za + Františku a Josefa Menšíkovy a duše v očistci

———————————————————————

O z n a m y   na   d o b u    v e l i k o n o č n í    do neděle 9. května 2021

Dnes  je  5. neděle velikonoční;  mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod. Dnešní sbírka je věnována na křesťanská media.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.. a v 19:30 v Ratajích

V sobotu 8. května si v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích  v 11:00 hod.  slíbí lásku, úctu a věrnost Pavel Lajda a Petra Ševčíková 

Příští  neděle  je  6. velikonoční;  den modliteb za pronásledované křesťany

Nemocné v Počenicích navštívím v pátek 7. května, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 8. května

Setkání pastorační rady farnosti Rataje bude v pátek po večerní mši svaté na faře.

Májové pobožnosti v Ratajích budou ve všední den v 18:30 hod..

Milí farníci, opět opakuji, že počet studujících bohoslovců ve všech pěti ročnících na AKS je velmi nepatrný  (jak můžete zjistit na vývěsce) a absolutně nedostatečný na pokrytí všech farností.

A proto, prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé. Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice :  Archy k zapsání úmyslů na mše svaté v květnu a červnu t. r.  jsou  k dispozici na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v květnu a červnu 2021  jsou  k dispozici  v zákristii.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *