4. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle  25. dubna   do neděle  2. května  2021

ne    25. dubna  –  4. neděle velikonoční 
                                Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

po    26. dubna   

út     27. dubna   

st     28. dubna   –   Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka        

čt     29. dubna  –   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

pá    30. dubna  –   Sv. Zikmunda, mučedníka        

so      1. května –   Sv. Josefa, dělníka                                                               

ne     2. května –  5. neděle velikonoční                                                               

****************************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     19:00    Za + Jana Pokorného a duše v očistci                     

pá     19:00    Za + Milana Tvrdého s prosbou o Boží
                        požehnání a pomoc a zdraví pro živou rodinu
                        Tvrdou a Vrzalovu

so     19:00    Za Františku a Františka Frgalovy a rodiče z obou stran

ne    11:00    Za + Jarmilu Topičovu, manžela Aloise,
                       živou a + rodinu Topičovu

—————————————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Za + Františka Jablunku a duše v očistci

čt     18:00   Za + Ludmilu Lejsalovu, živou a + rodinu

ne     8:00   Za zdárný průběh operace a správný vývoj do budoucna

—————————————————————————————————

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (24.04.)   18:00 Na daný úmysl

ne  (02.05.)   18:00 Na daný úmysl

—————————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30  Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání do dalších let

út    18:00  Za  upevnění naděje v Boží pomoc, zdárný průběh operace a uzdravení

st     14:30 Za + Marii Pěnčíkovu; s posledním rozloučením

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————————

O z n a m y   na   d o b u    v e l i k o n o č n í    do neděle 2. května 2021

Dnes  je  4. neděle velikonoční;  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Ve středu ve 14:30 hod. se v kostele v Počenicích při mši svaté rozloučíme se + paní Marií Pěnčíkovou.

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..

Příští  neděle  je  5. velikonoční;  mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod..

Minulou neděli  jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích …………   ve sbírce  Kč  7 250      od Bohu známých dárců     Kč      -0-
– ve Zlobicích  …….         -“-       Kč  2 990                            -“-                        Kč     500
– v Počenicích …….         -“-       Kč  3 035                             -“-                       Kč  1 100                    

Pán ať všem upřímným dárcům odplatí jejich štědrost.

Milí farníci, opět opakuji, že počet studujících bohoslovců ve všech pěti ročnících na AKS je velmi malý (jak můžete zjistit na vývěsce) a absolutně nedostatečný na pokrytí všech farností.

A proto, prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé. Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice :           Archy k zapsání úmyslů na mše svaté v květnu a červnu t. r.  jsou  k dispozici na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v květnu a červnu 2021  jsou  k dispozici  v zákristii.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *