3. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle  18. dubna   do neděle  25. dubna  2021

ne    18. dubna  –  3. neděle velikonoční                                      

po    19. dubna   

út     20. dubna   

st     21. dubna   –   Sv. Anselma, biskupa a učitele církve         

čt     22. dubna    

pá    23. dubna  –   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka       

so    24. dubna   –   Sv. Jiří, mučedníka                                                               

ne   25. dubna   –  4. neděle velikonoční Den modliteb za povolání                                                              k duchovnímu stavu                                                     

***********************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00   Na úmysl dárce

st     19:00    Za + Josefa Brhela a manželku                     

pá     19:00    Na úmysl dárce

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Za sílu a trpělivost pro zdravotníky  a ukončení pandemie

čt     18:00   Za + Ladislava Žemlíka, manželku a duše v očistci

ne     8:00   Za + Františka Jablunku a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (17.04.)   18:00 Na daný úmysl

so  (24.04.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                      

 

ne     9:30  Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu

út    18:00  Za uzdravení

ne     9:30  Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání do dalších let

***********************************************************

O z n a m y   na   d o b u    v e l i k o n o č n í    do neděle 25. dubna 2021

Dnes  je  3. neděle velikonoční;  sbírka je věnována na opravu kostela

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští  neděle  je  4. velikonoční;  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Milí farníci, pokud jste si všimli na nástěnce letáčku s bohoslovci AKS, a to všech moravských diecézí, uznáte, že je jich opravdu velmi málo na pokrytí všech farností. A proto se nejen v tento den, ale často modlete za nová duchovní povolání.

Prosím, nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé. Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice :           Archy k zapsání úmyslů na mše svaté v květnu a červnu t. r.  jsou  k                                     dispozici   na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v květnu a červnu 2021  jsou  k dispozici v zákristii.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *