4. neděle adventní

Slavíme  dobu adventní a vánoční
od neděle 20. prosince  do  neděle 27. prosince 2020

ne     20. prosince  –  4. neděle adventní

po    21. prosince      Sv. Petra Kanisia  kněze a učitele církve

út     22. prosince

st     23. prosince   –    Sv. Jana Kentského, kněze

čt     24. prosince  –   Vigilie  Slavnosti Narození Páně     

pá    25. prosince  –   SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ   

so    26. prosince  –   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  

ne    27. prosince  –   Svátek  SVATÉ  RODINY JEŽÍŠE,  MARIE A JOSEFA

================================================
—————————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne  11:00   Za Emila Havlíka, rodiče a sourozence

st    18:00    Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

čt   15:00    Za živou a + rodinu Švástovu, Mateleškovu a Varmužovu

čt   23:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

  11:00    Za + Jaroslava Tesaře, manželku a živou rodinu

so  11:00    Na poděkování Pánu Bohu,
s prosbou o  Boží požehnání a ochranu
pro rodinu Elisovu a Macurovu

ne  11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————————-

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne      8:00    Za + P. Františka Suchánka, rodiče a duše v očistci

čt    20:00   Za děti a mládež farnosti

   8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

so     8:00   Za živé a + farníky z Bojanovic a Zlobic

ne      8:00     Za + Ladislava a Anežku Žemlíkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

………………………………………………………………………………………………………………………….

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (19. 12.)     17:00   Na daný úmysl

so  (26. 12.)      9:30    Na daný úmysl

ne (27. 12.)     17:00    Na daný úmysl

…………………………………………………………………………………………………………………………..

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne   9:30     Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út  17:00    Za + Jana Horáka, manželku, rodiče, syna a živou rodinu

čt   21:30    Za živou a + rodinu Otevřelovu a Foltýnovu

   9:30    Za + Markétu Zbořilovu, manžela,  sestru a živou rodinu

ne    9:30    Za + P. Vincenta Blešu, rodiče a sourozence

======================================================

Oznamy na  dobu adventní a vánoční  do neděle  27. prosince 2020

Dnes  je  4. NEDĚLE ADVENTNÍ.  Misijní stromeček stále čeká na svou výzdobu;  za každý Váš dar chudým dětem v misiích si na něj pověste ozdobu.

Ve čtvrtek 24. prosince bude v Ratajích v 15:00 půlnoční mše svatá pro děti.

Prosím děti, aby si přinesli s sebou zvoneček a židličku.

V pátek 25. prosince – na HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – bude mše svatá ve všech našich farnostech.

V sobotu na Svátek sv. Štěpána bude mše svatá ve Zlobicích, Věžkách a Ratajích.

Sledujte, prosím, pořad bohoslužeb.

Příští  neděli  je  Svátek  SVATÉ RODINY,  JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA.  Při mši svaté bude obnova manželských slibů.  Mše sv. ve Věžkách bude v 17:00 hod.  

 

Milí farníci,

podle usnesení Vlády ČR je povolen na bohoslužbách  takový počet účastníků,  který v daném kostele nepřekročí  20 % míst k sezení;

Nedělní  a  sváteční  bohoslužby  se  budou  z   kostela  sv.  Petra  a  Pavla   v  Ratajích i nadále  přenášet on line.

Nezapomínejte,  prosím, do svých  přímluv za ukončení pandemie zahrnout také úmysl za uzdravení o. arcibiskupa  Jana.   Proste také  za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

A rovněž  neustávejte ve svých modlitbách i za nová duchovní povolání. 

V kostele v Ratajích  bude  25. prosince. na  HOD BOŽÍ  VÁNOČNÍ   od 14:00 do 16:00 hod. možnost  zastavit se u betléma a vzdát úctu narozenému Božímu Dítěti.

Ve Zlobicích bude  25. 12  v 16:00 hod. netradiční Živý betlém (bez zpěvu dětí).

Modlitby matek  budou v úterý  cca  v 18:00 hod. na faře;  

V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů  na leden, únor a březen 2021

Zdobení vánočních stromků v kostele v Ratajích bude v úterý 22. prosince v 8:00 hod..     Prosím, kdo můžete, přijďte .

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.