Slavnost Všech svatých

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle 1. listopadu   do  neděle 8. listopadu  2020

ne    1. listopadu   – Slavnost Všech svatých          

po   2. listopadu   – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

út     3. listopadu    –  Sv. Martina de Porres, řeholníka   

st     4. listopadu    –  Památka sv. Karla Boromejského,                                                                    biskupa       

čt     5. listopadu    

pá    6. listopadu    

so   7. listopadu   

ne    8. listopadu  –  32. neděle v mezidobí

—————————————————————————————

===============================================

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

po  18:15   Za + Marii Macurovu, manžela, za + rodinu Elisovu a živou rodinu

st   18:00    Za + Annu Majdovu, manžela a syna

pá   18:00   Na poděkování za dar života a víry

ne  11:00     Za obnovu rodin a nová duchovní povolání

 

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za živou a + rodinu Odstrčilíkovu a Otáhalovu

po  17:00    Za všechny zemřelé

čt   17:00   Za + rodiny Zbořilovu, Matouškovu a Symerských

ne    8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu           

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (01. 11.)    17:00   Na daný úmysl

so  (07. 11.)    17:00   Na daný úmysl

___________________________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za + Valentina Horáka, manželku, syny a živou rodinu

po   19:30  Na úmysl sv. Otce

út    17:00  Za + Jitku Vranovu, manžela a duše v očistci

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

___________________________________________________

Oznamy na  liturgické  mezidobí  do neděle  8. listopadu 2020

Dnes  je  Slavnost Všech svatých;   mše svátá ve  Věžkách je v 17:00  hod..    

 

Milí farníci,

opět opakuji, že z rozhodnutí vlády ČR platí opatření, která kromě jiného omezují počet  na bohoslužbách.  Dejte, prosím, přednost  tomu, kdo má úmysl mše svaté na ten určitý den. Upozorňuji, že je obnoven přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích,  tedy i ve všední dny.  Současná  opatření  znamenají,  že  je  možné,  aby  na  veřejné  bohoslužbě  byl pouze celebrant a  1 osoba.  pak ti, kteří zajišťují bohoslužbu a její přenos

Vzhledem k této situaci uděluji svým farníkům   d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste při přenosu bohoslužeb pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Otec arcibiskup Jan upozorňuje, že je vhodné, abychom se  modlili posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.  Modlitba růžence je mocným a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

 

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod..

 

Příští  neděli  je  32. neděle v mezidobí

 

Vzhledem ke stávající situaci v letošním roce nebudou společné dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Navštivte, prosím,  hřbitovy individuálně. Podle dekretu  Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob. Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený           s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom  r o z š i ř u j e   na  c e l ý    m ě s í c , nýbrž odpustky získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den       v měsíci listopadu, a to za splnění obvyklých podmínek.

Zvláštní v ý j i m k u   předpokládá dekret  pro staré  a  nemocné  lidi  i všechny, kteří ze závažných důvodů  nemohou vycházet z domu,  tedy  včetně  státem  nařízené  karantény.  Tito  mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,  pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem.  Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, a nebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

 

V zákristii  je k dispozici arch k zapsání  úmyslů na  mše  svaté  v měsíci  prosinci 2020.

 

Možnost  přijmout  svátost smíření je přede mší svatou ve všední dny nebo po předchozí domluvě.

Možnost přistoupit ke svatému přijímání je po mši svaté. nebo po předchozí domluvě.

 

Nemocné v Tetěticích, Počenicích navštívím v pátek 6. listopadu, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 7. listopadu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *