30. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  25. října   do  neděle 1. listopadu  2020

ne    25. října    –  30. neděle v mezidobí                   

po    26. října 

út     27. října    

st     28. října      –   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

čt     29. října      –  Bl. Marie Restituty Kafkové,  panny a mučednice

pá    30. října   

so   31. října     –   Sv. Wolfganga, biskupa

ne 1. listopadu –  Slavnost Všech svatých

 

—————————————————————————————-

================================================

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Vlastimilu Daňkovu, manžela a sestry

st   18:00    Za + Miloslava Vrzala, vnuka Milana, živou a + rodinu Vrzalovu a Tvrdou

pá   18:00   Za + Janu Gremlicovu a za živou rodinu

so   18:00   Za + Miloslava Janoštíka, bratry a rodiče

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

 

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

čt   17:00   Za Ladislava Žemlíka, manželku a duše v očistci

ne    8:00    Za živou a + rodinu Odstrčilíkovu a Otáhalovu               

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (24. 10.)    17:00   Na daný úmysl

ne  (01. 11.)    17:00   Na daný úmysl

__________________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za + Františku Kubitovu, manžela, syna a živou rodinu  

út    17:00  Za obnovu rodin a nová duchovní povolání

ne    9:30   Za + Valentina Horáka, manželku, syny a živou rodinu                     

……………………………………..……………………………………………… 

Oznamy na  liturgické  mezidobí  do neděle 1. listopadu 2020

Dnes  je  30. neděle v mezidobí.   

Milí farníci,

z rozhodnutí vlády ČR platí  opatření, která kromě jiného omezují počet  na bohoslužbách .  Dejte , prosím,  přednost těm, kteří mají úmysl mše svaté na ten určitý den.  Je obnoven přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích, tedy   i ve všední dny.  

Mše svaté budou v kostele ve všech našich farnostech i v neděli, s tím, že se jich může zúčastnit pouze stanovený počet osob. Současná opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant a 1 osoba + ti, kteří zajišťují bohoslužbu a její přenos

Vzhledem k této situaci  uděluji svým farníkům   d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Opět upozorňuji, že je vhodné, abychom se podle výzvy rady ČBK modlili posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.  Modlitba růžence je mocným a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval: „Nebojte se!“ Jeho hluboké svědectví víry může být pro nás v této době příkladem. Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

V sobotu  bude mše svatá v Ratajích v 18:00 hod..

Příští  neděli  je  Slavnost Všech svatých;   mše svátá ve  Věžkách je v 17:00  hod.

Vzhledem ke stávající situaci v letošním roce nebudou společné dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Navštivte, prosím,  hřbitovy individuálně. Podle dekretu  Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob. Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom rozšiřuje na celý měsíc, nýbrž odpustky získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v měsíci listopadu, a to za splnění obvyklých podmínek.

Zvláštní  v ý j i m k u   předpokládá dekret  pro staré  a  nemocné lidi  i všechny, kteří ze závažných důvodů  nemohou vycházet  z  domu,  tedy včetně  státem  nařízené  karantény. Tito  mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,  pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem.  Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, a nebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

Na nástěnce je v tabulce přehledný počet bohoslovců v AKS za Olomouckou arcidiecézi.    Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

V zákristii  je k dispozici arch k zapsání  úmyslů na  mše  svaté  v měsících  listopad a  prosinec 2020.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.