29. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  18. října   do  neděle 25. října 

 

ne    18. října  – 29. neděle v mezidobí           

po    19. října   – Sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese,  kněží a druhů, mučedníků

út     20. října    

st     21. října  –  Bl. Karla Rakouského

čt     22. října   – Sv. Jana Pavla II., papeže

pá    23. října   – Sv. Jana Kapistránského, kněze

so   24. října  – Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

ne    25. října – 30. neděle v mezidobí

 

================================================

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran

st   18:00    Na poděkování za 20 let společného života

pá   18:00   Za + Libuši a Josefa Havlíkovy

ne  11:00   Za + Vlastimilu Daňkovu, manžela a sestry

 

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za + Josefa Doležela, rodiče a živou rodinu

čt   17:00   Za živou a + rodinu Belatkovu

pá  14:30    Za + Annu Zavadilovu; s pohřbem

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                            

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (17. 10.)    17:00   Na daný úmysl

so  (24. 10.)    17:00   Na daný úmysl

________________________________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    17:00  Za živou a + rodinu Knapovu a Ošťádalovu

ne    9:30   Za + Františku Kubitovu, manžela, syna  a živou rodinu               

================================================

Oznamy na  liturgické  mezidobí  do neděle  25. října 2020

Dnes  je  29. neděle v mezidobí.   Den modliteb za misie

Milí farníci,

z rozhodnutí vlády ČR platí  opatření, která kromě jiného omezují počet  na bohoslužbách jen na  šest  účastníků.  Dejte však, prosím,  přednost těm, kteří mají úmysl mše svaté na ten určitý den.  Je obnoven přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích, tedy     i ve všední dny.  

Mše svaté budou v kostele ve všech našich farnostech i v neděli, s tím, že se jich může zúčastnit pouze 6 osob. Vzhledem k této situaci  uděluji svým farníkům   d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Je vhodné, abychom se podle výzvy rady ČBK modlili posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Jistě všichni víme, že modlitba růžence je mocným a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

V pátek bude v kostele ve Zlobicích ve 14:30 hod  pohřeb + paní Anny Zavadilové

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 17:00  hod.

Příští  neděle  je  30. v mezidobí.  

Na nástěnce je v tabulce přehledný počet bohoslovců v AKS za Olomouckou arcidiecézi.    Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

V zákristii  je k dispozici arch k zapsání  úmyslů na  mše  svaté  v měsíci  listopad a  prosinec 2020.

 

 

    

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *