28. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  11. října   do  neděle 18. října  2020

ne    11. října  –  28. neděle v mezidobí                     

po    12. října   –  Sv. Radima, biskupa

út     13. října    

st     14. října  –  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

čt     15. října   – Památka sv. Terezie od Ježíše,  panny a učitelky církve

pá    16. října   – Sv. Hedviky, řeholnice

so   17. října  – Památka sv. Ignáce Antiochijského,  biskupa a mučedníka 

ne    18. října –  29. neděle v mezidobí

—————————————————————————————–

================================================

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00    Za + Marii Šebestíkovu, manžela, syna a rodiče z obou stran

pá   18:00   Za + Anežku Loučkovu, manžela a duše v očistci

ne  11:00   Za + Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran         

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Na poděkování

čt   17:00   Za + Františku Skopalovu, manžela, syna  a živou rodinu

ne    8:00    Za + Josefa Doležela, rodiče a živou rodinu                    

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (10. 10.)    17:00   Na daný úmysl

so  (17. 10.)    17:00   Na daný úmysl

_______________________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne    9:30   Na poděkování za 60 roků manželství  a za živou rodinu

út    17:00  Za + Františka Vranu, manželku a živou rodinu

ne    9:30   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností                 

================================================

Oznamy na  liturgické mezidobí  do neděle 18. října 2020

Dnes  je  28. neděle v mezidobí.   

Milí farníci,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na  d e s e t  účastníků.  Ve  všedních  dnech se v našich farnostech s největší pravděpodobností do tohoto počtu vejdeme. Dejte však, prosím,  přednost těm, kteří mají úmysl mše svaté na ten určitý den. Toto nařízení nám však znemožňuje účast na mši svaté v neděli.  Takže obnovíme přenášení bohoslužeb internetem z kostela        sv. Petra a Pavla  v Ratajích, jak jsme to dělali již při jarní vlně pandemie. Mše svaté budou v kostele ve všech našich farnostech i v neděli, s tím, že se jich může zúčastnit pouze kromě kněze 9 lidí. Vzhledem k této situaci  uděluji svým farníkům   d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.

Současně je rovněž zakázán zpěv a to i v kostele. Proto bohoslužby budou  pouze recitované. Prosím, abyste pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali. Kostel bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Také  podle výzvy rady ČBK se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Jistě všichni víme, že modlitba růžence je mocným a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

V úterý ve 13:15 hod.  pokračuje  výuka náboženství na faře v Ratajích.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 17:00  hod.  za předpokládaného počtu 10 osob. V neděli je možné sledovat mši svatou přes internet.

Příští  neděle  je  29. v mezidobí.  

Modlitby matek budou v úterý v 18:00 hod  na faře.

Modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Na nástěnce je v tabulce přehledný počet bohoslovců v AKS za Olomouckou arcidiecézi.    Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

V zákristii  je  k dispozici arch  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  na další období
( listopad – prosinec 2020).

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *