4. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční    
od neděle  3. května   do neděle  10. května 2020

ne 3. května  –   4. neděle velikonoční – Den modliteb
                               za povolání k duchovnímu stavu                  

po 4. května 

út  5. května    

st  6. května   –    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka      

čt  7. května

pá  8. května –    Panny Marie, Prostřednice všech milostí     

so  9. května                                                                

ne 10. května – 5. neděle velikonoční                                                                                         

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

————————————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích     

čt   18:00   Za nová duchovní povolání

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (09. 05.)    18:00   Na daný úmysl

——————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

út   18:00   Za + sestry dominikánky Cecílii, Vítu a Alenu

——————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za  + Maxmiliána Lukesze

 19:00  Na úmysl dárce

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 ——————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle 3. května 2020

Dnes je  3. neděle velikonoční

Mše svaté  budou  p ř e n á š e n y   z  kostela v Ratajích – ve středu  a v pátek
v 19:00 hodin ( účast věřících může být pouze do 15 osob) a v neděli v 11:00 hod..

Příští  neděle  je  4. velikonoční –  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Nemocné  v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích navštívím  v pátek 1. května.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 2. května.

Pokud by někdo neměl zájem o návštěvu, dejte mně, prosím, vědět.

Příští týden bude ve všední dny  příležitost k velikonoční svátosti smíření, a to přede mši svatou, případně po mši svaté,  při dodržování určených pravidel, tj. vždy nejvýše 15  osob.

Pro účast na bohoslužbě je nutné, aby byla dodržována následující pravidla:

  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, tj. včetně kněze, kostelníka, příp. varhaníka,.
  • v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou,,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.