Květná neděle

Slavíme  SVATÝ TÝDEN  a  dobu velikonoční 
od neděle 5. dubna  do neděle 12. dubna 2020

ne    5. dubna –  Květná neděle

po    6. dubna  –   Pondělí Svatého týdne          

út     7. dubna –   Úterý Svatého týdne      

st     8. dubna  –  Středa Svatého týdne

čt     9. dubna   –  ZELENÝ ČTVRTEK

pá    10. dubna   – VELKÝ PÁTEK 

so    11. dubna   –  VIGILIE 

                               Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

ne    12. dubna –  SLAVNOST  ZMRTVÝCH VSTÁNÍ   PÁNĚ  

 

V době karantény celé naší země nebudou, tak, jako i v jiných farnostech, ani v našich, veřejné mše svaté. Odkaz na mši svatou z kostela v Ratajích najdete na farních stránkách. 

Milá farní rodino,

Bůh je s námi, neztrácejme naději. Urovnejme všechny své zmatky, ztišme se, dovolme Pánu, aby nás proměnil, opusťme své cesty a kráčejme po cestách Božích, vedoucích k naší spáse.

Modleme se, prosme Pána a děkujme.

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00   Za ukončení epidemie, za všechny nemocné,
                   za překonání strachu, za odpuštění hříchů

čt  18:00     Za ukončení epidemie, za lékaře  a zdravotníky                                  
                     za všechny nemocné,  za ty, kdo jsou v nebezpečí smrti                    

pá  18:00   Velkopáteční obřady

so  20:00    Za ukončení epidemie, za všechny nemocné,
                      za všechny ty. kdo jim obětavě pomáhají i za ty,            
                      kdo svým rozhodnutím za nás nesou odpovědnost                 
                      a za odpuštění hříchů

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na Svatý týden –  do neděle 12. dubna 2020

Dnes je Květná neděle.

 

Mše svaté  budou  p ř e n á š e n y   z  kostela v Ratajích – ve středu a ve čtvrtek v 18:00 hod.,

v sobotu ve 20:00 hod  a v neděli v 11:00 hod.. Velkopáteční obřady budou v 18:00 hod.;

Velký pátek je den  p ř í s n é h o    p o s t u.

Příští  neděli  je  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Boží hrob letos nebude. Požehnání pokrmů proveďte, prosím, sami doma v rámci domácího slavení neděle. Text žehnací modlitby bude na farních stránkách.

Pokladničky postní almužny přineste do kostela až bude veřejná mše svatá. Sbírka na Boží hrob a na seminář se odkládá.

V současné situaci,  která je v naší zemi,  si  můžete  splnit nedělní  povinnost  účasti  na  mši  svaté

buď poslechem rádiového,  televizního  nebo  našeho amatérského přenosu  z kostela v Ratajích
a  svátečním klidem od práce.

Využívejte i duchovního svatého přijímání, tedy při sledování mše svaté v uvedených médiích a vyjádřete upřímnou touhu po přijetí Pána Ježíše a  přivítejte ho  ve svém srdci.

Prosím připojte se také k těm, kteří se začali spojovat každý večer ve 20:00 hod. v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to,  abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.  Společná modlitba je nejsilnější  zbraní, kterou máme. Každý  podle svým možností se  zapojte  aspoň  modlitbou  Otče náš a  Zdrávas  Maria, či   Korunkou k Božímu milosrdenství  nebo  růžencem.

Milí Boží přátelé,
jelikož se situace – opatření k zastavení epidemie – v naší zemi stále mění, nebudu přijímat úmysly na mše svaté až do té doby, než bude možné konat veřejné bohoslužby v kostele,  tj. než  bude dovoleno sloužit mši svatou za účasti věřících.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *