7. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické  mezidobí 
a dobu postní
 od neděle  23. března  do neděle  1. března 2020

ne    23. února  –  7. neděle v mezidobí        
po     24. února  
út      25. února          
st      26. února   –  Popeleční středa      
čt     27. února  .                                              
pá    28. února       
so    29. února  
ne   1. března  –  1. neděle postní         

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Na poděkování za dar života

st   19:30   Za živou a + rodinu

pá  18:00   Za + Marii Přikrylíkovu, sourozence a rodiče

so  18:00   Za ochranu Panny Marie pro Davida a Jindřišku a dobrou přípravu na manželství

ne  11:00   Za živou a + rodinu Kočařovu a Hruboňovu

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

st    17:00  S prosbou o Boží pomoc pro nemocnou osobu 

čt    17:00  Za + Elišku Vychodilovu, manžela, rodiče, sestru a duše v očistci       

ne    8:00   Za živou a + rodinu Chovancovu

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (22. 02.)   17:00    Na daný úmysl

ne   (01. 03)   17:00    Na daný úmysl

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za  + Antonína Kubitu, manželku, syna, živou a + rodinu      

út   17:00  Za dar zdraví a uzdravení pro 2 těžce nemocné osoby

st    18:15  Za  Boží pomoc s prosbou o uzdravení

ne   9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí a dobu postní –  do neděle 1. března 2020

Dnes  je  7. neděle v mezidobí. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. Sbírka této neděle je určena pro potřeby svatého otce – Haléř sv. Petra

Ve středu začíná doba postní –  Popeleční středa – je to den přísného postu . Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Popelec budu udělovat při mši svaté na Popeleční středu. Těm, kteří by se ze závažných důvodů nemohli účastnit mše svaté ve středu, udělím popelec při mši svaté v neděli.

V sobotu bude  mše svatá   v Ratajích v 18:00 hod..

Příští  neděle je 1. postní.  Příprava na 1. Svaté přijímání příští neděli nebude  Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hodin.

Stále  ještě  máte  možnost  zapsat  si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsíci březnu  tohoto  roku.

Modlitby matek   budou  v  úterý  v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců  budou  ve  čtvrtek v 19:30 hod.  rovněž na faře v Ratajích. 

V době postní  bude probíhat postní almužna. Pokladničky budou dodány.

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela.
– v Ratajích ……………při sbírce   4 157 Kč ……..v pokladničce                 3 324 Kč                                                                          od Bohu známé rodiny v Šelešovicích …               1 000 Kč           
– ve Zlobicích ……… -“-        2 350 Kč   …..  v pokladničce                           945 Kč 
-v Počenicích ……… -“-        .3 049 Kč …..   od Bohu známých dárců     1 000Kč            

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Uzávěrka příspěvků do farního listu bude 15. 3. Své příspěvky posílejte na známou adresu

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *