2. neděle v mezidobí

Slavíme    liturgické  mezidobí  
od  neděle  19. ledna   do  neděle 26. ledna  2020

Ne   19. ledna    –  2. neděle v mezidobí              

po     20. ledna    –   Sv. Fabiána, papeže a mučedníka Šebestiána, mučedníka

út      21. ledna    –   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice   

st      22. ledna   –    Sv. Vincence, jáhna a mučedníka       

čt     23. ledna     

pá    24. ledna   –    Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  

so    25. ledna   –    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

ne    26. ledna  –    3. neděle v mezidobí       

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

 

 

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za  živou a + rodinu Spáčilovu

st    18:00   Za + Jiřího Slašťana

pá  18:00   Za + Jindřišku Jurtíkovu, rodiče a živou rodinu

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

 

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00  Za  + Vladimíra Hánoše, manželku,  živou a + rodinu

čt   17:00   Za živou a + rodinu Ošmerovu   

ne    8:00   Za + Františka Lízala, manželku, rodiče,  sourozence a duše v očistci

 

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (18. 01.)   17:00    Na daný úmysl

so   (25. 01.)   17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:30  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   17:00  Za + rodiče, prarodiče a kmotry Kubitovy  

ne    9:30  Za + Annu Barnetovu a celou živou a + rodinu 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí – do neděle 26. ledna 2020

Dnes je 2. neděle v mezidobí Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. Sbírka této neděle je určena na opravu kostela,. Pokračuje týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na tento úmysl

V sobotu je Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola . Mše svatá bude ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští neděle je 3. v mezidobí. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání.

Stále ještě máte možnost zapsat si úmysly na mše svaté v měsících leden (Počenice),

únor a březen (Rataje, Zlobice a Počenice) tohoto roku.

Modlitby matek budou v úterý v 17:30 hod. .na faře, modlitby otců budou ve čtvrtek

v 19:30 hod. rovněž na faře.

Děkuji všem, kteří se zasloužili o povánoční úklid kostela.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.