Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od neděle  24. listopadu  do neděle 1. prosince   2019

ne    24. listopadu – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

po    25. listopadu  – Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

út     26. listopadu  

st     27. listopadu   

čt     28. listopadu 

    29. listopadu  

so    30. listopadu  –   Svátek sv. Ondřeje, apoštola.

ne    1. prosince    – 1. neděle adventní                                                       

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

st    18:00   Za dcery a vnuky

pá  18:00   Za + Augustina a Marii Večeřovy a syna Josefa

so  11:00   Na poděkování za dar života

ne  11:00   Za + Veroniku Slavíkovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00   Za + Ladislava Ondru, živou a + rodinu

ne    8:00   Za  Boží pomoc,  za uzdravení

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (23. 11.)     17:00    Na daný úmysl

ne  (01. 12.)    17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne    9:30  Za  rodinu Čechovu

út   17:00  Na poděkování Pánu Bohu za ochranu

ne    9:30  Za Aloisi Zavřelovu a manžela

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí a dobu adventní –  do neděle 1. prosince 2019

Dnes  je  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE;  příprava na 1. Svaté přijímání tuto neděli nebude.  Sbírka této neděle je na opravu kostela.  Ve Zlobicích a Ratajích je možno po mši svaté před kostelem zakoupit vánoční hvězdy – výtěžek  je věnován  na dětskou onkologii.

 V sobotu bude mimořádně mše svatá v Ratajích v 11:00 hod..

Příští  neděle  je  1.  adventní.   Při mši svaté  požehnám adventní věnce.

Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..

 Minulou  neděli  jste věnovali na Charitu:

v Ratajích       ………..   4 560 Kč                  ve Věžkách ……..  935 Kč
ve Zlobicích  …………    2 547 Kč
v Počenicích  ………..    2 144 Kč
Všem dárců
Všem upřímným dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 Prosím členy pastoračních  rad  farností Rataje, Zlobice a Počenice,  aby  mně  nejpozději do středy tohoto týdne – –vzhledem k vizitací těchto farností –  odevzdali  „dopis pro otce  arcibiskupa.“   Děkuji.

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v 19:00:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní..

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsíci prosinci . (Počenice Rataje) 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Ve farnosti  Zlobice je dnes adorační den a  den  modliteb  za  bohoslovce

Výstav  Nejsvětější  svátosti  oltářní je  od 9:00 do 14:00 hod. a bude zakončen svátostným požehnáním.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.