33. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od neděle  17. listopadu  do neděle  24. listopadu  2019

ne    17. listopadu –  33. neděle v mezidobí                     

po    18. listopadu  –  Posvěcení římských bazilik                                                                     svatých apoštolů Petra a Pavla

út     19. listopadu  

st     20. listopadu   

čt     21. listopadu  –   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

    22. listopadu  –   Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

so    23. listopadu  –   Sv. Klementa I., papeže a mučedníka    

ne    24. listopadu – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                               

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00   Na úmysl dárce

pá  18:00   Za +Miloslava a Anežku Navrátilovy, syna a vnučku

ne  11:00   Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       

 

ne    8:00   Za smíření a odpuštění křivd z doby nesvobody

čt   17:00   Za + Annu Zapletalovu, rodiče a duše v očistci

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (17. 11.)    15:00    Na daný úmysl

so  (23. 11.)     17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích      

 

ne    9:30  Za + Zdeňka Chmelaře, manželku  a rodiče z obou stran

út   17:00  Za dar zdraví a uzdravení nemocné osoby

ne    9:30  Za rodinu Čechovu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 24. listopadu 2019

Dnes  je  33. neděle v mezidobí. Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. Svaté přijímání;Sbírka této neděle je věnována na Charitu  Ve Věžkách bude dnes mše svatá v 15:00 hod – svátek patronky kostela sv. Alžběty.

V sobotu bude ve Věžkách mše svatá  v 17:00 hodin.

Příští neděli je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE;  příprava na 1. Svaté přijímání příští neděli nebude. Sbírka příští neděle je na opravu kostela. Ve Zlobicích a Ratajích bude příští neděli před kostelem po mši svaté možno zakoupit vánoční hvězdy – výtěžek jde na dětskou onkologii.

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v 19:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní..

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsíci prosinci . (Počenice Rataje) 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Rataje:  prosím všechny,  kteří dosud uklízí kostel,  i ty, kteří by ještě chtěli uklízet kostel, aby přišli po mši svaté do zákristie. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.