19. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od neděle  od neděle  11.  do neděle  18. srpna  2019

ne    11. srpna    19. neděle v mezidobí          

po    12. srpna  –  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

út     13. srpna  –  Sv. Ponciána papeže a Hippolita, kněze,  mučedníků 

st     14. srpna  –  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

čt     15. srpna   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

pá    16. srpna    Sv. Štěpána Uherského

so     17. srpna                                                             

ne    18. srpna  –  20. neděle v mezidobí

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za + Jindřicha Tvrdého, manželku Mílu a sestry Filoménu a Marii

čt   19:30   Za + Karla Zezulu, manželku a rodiče z obou stran     

pá  19:00   Za dcery a vnuky

ne  11:00   Za + Josefa a Žofii Mičánkovy,  Anežku Havlasovu a rodiče z obou stran

 

 ——————————————————————–

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  + živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   15:00   Za + Stanislavu Lízalovu; s pohřbem

čt   18:15   Za + rodinu Urbánkovu a Šulákovu  a za duše v očistci

ne    8:00   Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie                                                       pro děti a vnoučata

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (10. 08.)   18:00    Na daný úmysl

ne   (18. 08)   18:00    Na daný úmysl

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za + Michala Barneta, manželku, dceru, vnuka a živou rodinu

út  18:00    Za pomocníky a dobrodince kostela

čt  17:00   Za + Helenu Suchánkovu, manžela, syna a živou rodinu

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle  18. srpna 2019

Dnes  je  19. neděle v mezidobí; .

Ve středu  v 15:00 hod. bude ve Zlobicích pohřeb + paní Stanislavy Lízalové

Ve čtvrtek  je  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,  mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Příští neděle je  20. v mezidobí;   mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod.

(Počenice )  V zákristii  si ještě stále můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících  srpen a září.  

 (Rataje)  Prosím, odevzdejte mně přihlášky dětí, které budou chodit do náboženství ve škole v Ratajích.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců tento týden nebudou.

Pokud bude firma časově stíhat, mělo by se v příštím týdnu odstraňovat lešení. Po jeho odstranění, prosím farníky o velký úklid. Děkuji

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.