Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od neděle  16. června  do neděle  23. června  2019

ne    16. června  Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  

po    17. června

út     18. června  

st     19. června  –  Sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa  

čt     20. června  –  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

pá    21. června  –  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

so    22. června  –  Sv. Paulína Nolánského, biskupa                                                            

ne    23. června  – 12. neděle v mezidobí          

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   S vděčností a poděkováním Pánu Bohu

                    za dar          života, víry a povolání

st   19:00   Za + Marii Olšinovu

čt   19:30   Za + Josefa Kováře a duše v očistci

pá  19:00   Za živou a + rodinu Švástovu

ne  10:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  dar víry a nesobecké lásky  a za umění odpouštět

čt   18:00  Za + Jarmilu a Františka Zapletalovy

ne    8:00   Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (15. 06.)   18:00   Na daný úmysl

so  (22. 06.)   18:00   Na daný úmysl

————————————————————————-

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne 15:00    Za + Antonína Trávníčka, sestru Marii,  živou a + rodinu

————————————————————————-

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle  23. června 2019

Dnes je  Slavnost Nejsvětější Trojice   Sbírka této neděle je věnována   na opravu kostela.

V úterý  nebude mše svatá v Počenicích.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně;  mše svatá je ve Zlobicích a v Ratajích

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděle je 12. v mezidobí . Věnujte, prosím, pozornost změnám začátků bohoslužeb – slavení Božího Těla s průvodem..

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců  tento týden opět nebudou.

V zákristii  si  již můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících červenec, srpen a září   

Na církevní školy v diecézi jste při sbírce  minulou neděli věnovali:
v Ratajích       …………..         Kč  3 248               ve Věžkách   …..  660
ve Zlobicích …………….          Kč  2 331
v Počenicích …………..            Kč 1 784

Vám všem Pán Bůh odplať.

 

Pro všechny farnosti:

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.