4. neděle velikonoční Neděle Dobrého Pastýře

Slavíme   dobu velikonoční   
od neděle  12. května   do neděle  19. května  2019

ne    12. května  – 4. neděle velikonoční                                                           
                                 Neděle Dobrého Pastýře
                                     

po    13. května –  Panny Marie Fatimské

út     14. května  –  Svátek sv. Matěje, apoštola

st     15. května       

čt     16. května  –  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

pá   17. května     

so   18. května   –   Sv. Jana I., papeže a mučedníka

ne  19. května   –  5. neděle velikonoční                                                                                     

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  19:00   Za živou a + rodinu Brázdilovu a duše v očistci

st   19:00   Za + Miloslava Dedka, manželku,  rodiče a duše v očistci

pá  19:00   Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a jeho manželku

ne  11:00   Za děti, které přistoupí poprvé ke sv. přijímání

 

 ——————————————————————–

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Františka Jablunku, Zdenka Odstrčilíka, Boží ochranu a pomoc pro děti a vnoučata

čt   18:00   Za vnitřní obrácení a obnovu ztraceného vztahu k Bohu Tvůrci a k Pánovu stvořitelskému dílu přírodě

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (11. 05.)    18:00   Na daný úmysl

so  (18. 05.)    18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne   9:30    Za   + Vojtěcha a Marii Kunčarovy, celou živou a + rodinu

út   18:00   Za  milost poznání a dar víry  

ne   9:30    Za živou a + rodinu Bečkovu a Cymbálovu

—————————————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle  19. května 2019

Dnes  je 4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře. Po mši svaté bude pokračovat příprava na 1. svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců. Sbírka této neděle je určena na  křesťanské sdělovací prostředky.

Dnes také mají svátek všechny maminky. Jistě jim všichni chceme  zvláště poděkovat za jejich lásku a obětavost. Prosme tedy Pána, ať jim svou Boží láskou za vše dobré odplatí, ať jim žehná a chrání je ode všeho zlého. Vzpomeňme i na Matku Boží a Matku naši – Pannu Marii – náš největší vzor z žen a matek.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod.

Příští  neděli  je 5.  velikonoční. V Ratajích  přistoupí  dvě děti k 1. svatému přijímání.

Prosím, modlete se za ně.  Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30. hod. na faře.

V zákristii si  můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících: květen  (Počenice)  a  červen  (Rataje a Počenice).

Májové  pobožnosti  budou v Ratajích každý den v 18:30.hod. Ve Věžkách v úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu v 19:00.hod.. V Počenicích přede mší svatou v neděli. Ve Zlobicích během modliteb matek.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborůZemědělec – farmář, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Zahradník“. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019  na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska . Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019 Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

Děkuji dvěma obětavým farníkům za vyčištění okapových rour na kostele sv. Petra a Pavla        v Ratajích.. Pán jim to odplať.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *