3. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční   
od neděle  5. května   do neděle  12. května  2019

ne   5. května  –   3. neděle velikonoční                                              

po    6. května  –    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

út     7. května  

st     8. května  –     Panny Marie, Prostřednice všech milostí      

čt     9. května  

pá  10. května     

so  11. května                                                                

ne  12. května  –   4. neděle velikonoční  Neděle Dobrého Pastýře                                                                                                

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

 

ne  11:00   Za živé a + hasiče

st   19:00   Za + Anežku Sedláčkovu, manžela a dva syny

pá  19:00   Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče a duše v očistci

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živou a + rodinu Skoupilovu a Zapletalovu

čt   18:00   Za Josefa Barneta, manželku, syna a dceru 

ne    8:00   Za + Františka Jablunku, Zdenka Odstrčilíka, Boží ochranu a pomoc pro děti a vnoučata

 

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (05. 05.)    18:00   Na daný úmysl

 so  (11. 05.)   18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   18:00   Za + P. Vojtěcha Zábranského, rodiče a sestru   

ne   9:30    Za  + Vojtěcha a Marii Kunčarovy,  celou živou a + rodinu

—————————————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle  12. května 2019

 

Dnes  je 3. neděle velikonoční. Po mši svaté bude pokračovat příprava na 1. svaté přijímání. Začíná týden modliteb za duchovní povolání  Prosím, nezapomínejte na ně, je jich hodně zapotřebí.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod.

Příští  neděli  je 4 neděle velikonoční. Po mši svaté bude pokračovat příprava na 1. svaté přijímání .Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců. Sbírka příští neděle je určena na  křesťanské sdělovací prostředky.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 11. května

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela

Ratajích  ……….    při sbírce Kč   3 626   od Bohu znám.dárců  a  v pokladničce  Kč   39 254
ve Zlobicích …….       -“-        Kč   2 328                                    -“-                                                -0-
v Počenicích ……       -“-        Kč   2 445                                  -“-                                   Kč     1 000                            na varhany     Kč  10 476

Všem dárcům kéž Pán  mnohonásobně odplatí.

Modlitby matek  budou v úterý v 19:30 hod.,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30. hod. na faře.

V zákristii si  můžete  zapsat  úmysly na mše svaté v měsících:
květen   (Počenice)  a  červen  (Rataje a Počenice).

Májové  pobožnosti  budou v Ratajích každý den v 18:30.hod.. Ale ještě jste mně nenahlásili kdy se konají v dalších kostelích májové pobožnosti. Prosím, učiňte tak. Děkuji.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborůZemědělec – farmář, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Zahradník“. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019  na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska . Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019 Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *