2. neděle postní

Slavíme   dobu postní  od neděle  17. března  do neděle  24. března 2019

ne    17. března –  2. neděle postní

po    18. března  –   Sv. Cyrila Jeruzalémského,  biskupa a učitele církve       

út     19. března –  Slavnost svatého Josefa,  snoubence Panny Marie   

st     20. března   

čt     21. března     

pá    22. března    

so    23. března   –  Sv. Turibia z Mongroveja 

ne    24. března –  3. neděle postní

—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za  + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

út   19:30   Na úmysl dárce

st   18:00   Za + Josefa Dobroslávka

pá  18:00    Za živou a + rodinu Krajcigrovu a Kreuzingerovu

ne  11:00   Za + Josefa Loučku, živou a + rodinu

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ **************************************************************************

   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

ne        8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    18:15  Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu

čt    17:00  Za + Elišku Vychodilovu, manžela  a duše v očistci

ne       8:00   Za rodinu Belatkovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (16. 03.)   17:00  Na daný úmysl

so  (23. 03.)   17:00  Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     –       

ne    9:30   Za  + Antonína Barneta, živou a + rodinu

út    17:00  Za duše + dárců mešních fundací

ne    9:30   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

——————————————————————–

Oznamy na dobu postní –  do neděle  24. března 2019

Dnes je 2. neděle postní.   Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Sbírka této neděle je určena na opravu kostela

V úterý je  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie; mše svaté jsou ve všech našich farnostech – věřícím se doporučuje zúčastnit se tohoto dne mše svaté.

V sobotu  v 17:00 hod. bude mše svatáve Věžkách..

Příští  neděle  je  3. postní.  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

Křížové cesty v našich farnostech  budou jako minulý týden.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na  faře.

Ještě stále máte možnost zapsat si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsíci  březnu t. r. .(Počenice  )

V zákristii si  můžete  zapsat úmysly na mše svaté v měsících duben, květen a červen t.r.

Pokladničky postní almužny si,  prosím, vezměte vzadu v kostele a odevzdejte je do zákristie  na květnou neděli.  Děkuji.

Farní výlet pro děti a dospělé bude letos 4. května;   – Dopoledne se zúčastníme diecézní pouti  ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci, odpoledne se pak půjdeme podívat do  ZOO  na  Sv. Kopečku  nebo na zahradní železnici., případně do květinových pavilonů v olomouckém parku.  Přihlašujte se, prosím, u mne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *