Pokřtění a poslaní

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Říjen 2018 Poslání vyplývající ze Křtu

k zamyšlení                                                                                                                                           Křest jako začátek života s Pánem Ježíšem a povolání ke službě Bohu i druhým lidem.    Křest nás spojuje v rodinu Božích dětí.                                                                                        Voda jako symbol očištění a nového začátku.                                                                              Světci jako stavitelé mostů mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a Bohem.

Biblické odkazy                                                                                                                                   Stvoření světa: Gn 1-2,3;2,4-9                                                                                                         Potopa: Gn 6,5-9,1.8-17                                                                                                                     Ježíšův křest: Mt3,13-17 / Mk 1,9-11 / Lk 3,21-22 / Jan 1,29-34                                             Nikodém: Jan 3,1-21;19,39-40                                                                                                         Křest etiopského komořího: Sk8,26-39

 

Listopad 2018 Zemřelí svědci víry a misionáři

k zamyšlení                                                                                                                                      Bůh – Zachránce od věčné smrti                                                                                                        Sv. Josef – patron šťastné smrti                                                                                                        Církev – společenství živých i mrtvých                                                                                            Žijící křesťané – pomocníci duším v očistci                                                                                        Svátost nemocných – Boží pomoc trpícím

biblické odkazy:                                                                                                                                  Izák: Gn 21,1-8; 22,1-18                                                                                                                   Jonáš: Jon – celá kniha                                                                                                                       Náman: 2Král 5,1-15                                                                                                                           Jairova dcera: Mk 5,21-24; 35-43  / Lk 8,40-42.49-56                                                               Naimský mládenec: Lk 7,11-17                                                                                                         Vzkříšení Lazara: Jan 11,1-44

 

 Prosinec 2018   Každý člověk je Božím darem

k zamyšlení                                                                                                                                            „Ať se mi stane podle Tvé vůle.“                                                                                                        Bůh se svěřuje do rukou člověka                                                                                                        život je největší dar                                                                                                                             každý člověk je Boží dar                                                                                                                       srdce otevřené pro darování i přijímání

biblické odkazy:                                                                                                                                    Zvěstování Panně Marii: Lk 1,26-38                                                                                                Ježíš jako dar: Lk 2,1-20 / Lk 2,22-40

 

Leden 2019   Usilujeme o jednotu

k zamyšlení                                                                                                                                            církev je naše rodina                                                                                                                            každý jsme jiný                                                                                                                                    Bůh přišel spasit všechny lidi                                                                                                              modlitba nás spojuje                                                                                                                            neseme radostnou Boží zvěst do světa

biblické odkazy                                                                                                                                     Abraham: Gn 12,1-20; 15,1-21; 18,16-33                                                                                       Lot: Gn 19,1-29                                                                                                                                     Samařanka u Sychemu: Jan 4,1-42                                                                                                  uzdravení dcery Syrofeničanky: Mt 15,21-28; Mk 7,24-30                                                          Kornélius: Sk 10,1-48

Příspěvek byl publikován v rubrice Upozornění a informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *