30. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  28. října   do  neděle  4. listopadu  2018

 

ne    28. října       –  30. neděle v mezidobí                      

po    29. října        –   Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

út     30. října   

st     31. října        –   Sv. Wolfganga, biskupa

čt     1. listopadu –  Slavnost VŠECH  SVATÝCH  

pá    2. listopadu –   Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ                                                                                 ZEMŘELÉ   

so    3. listopadu   –   Sv. Martina de Porres, řeholníka

ne     2. listopadu  –   31. neděle v mezidobí                                                                 

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za + Marii a Josefa Dedkovy, Marii a Bedřicha Stojanovy a duše v očistci

čt   19:30   Za + Marii Bakalíkovu, manžela, rodiče, dceru a syna

 19:30  Za všechny věrné zemřelé

so   18:00  Za + Marii Macurovu, manžela Břetislava a živou rodinu 

ne    9:30   Za živé a zemřelé ctitele sv. Huberta

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne       8:00     Za + Jaroslava Vojáčka, rodiče, živou a + rodinu

čt   18:15    Za + rodinu Belatkovu a Calkovu

 18:15    Za + Libuši a Zdenka Odstrčilíkovy                               a Marii a Josefa Ošmerovy

ne       8:00     Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností …………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (27. 10.)    18:00   Na daný úmysl

ne  (04. 11.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30    Za Josefa a Marii  Frkalovy a živou rodinu

čt   17:00    Za + Metoděje Najmana, dvoje rodiče

                      a duše v očistci

pá  17:00  Na úmysl svatého Otce

ne  11:00  Za + Jitku Vranovu, manžela a duše v očistci

__________________________________________________                                

Kaple v Tetěticích

út   18:00   Na daný úmysl

__________________________________________________

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  4. listopadu 2018

 

Dnes  je  30.  neděle v mezidobí  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela  Odpoledne v 15:00 hod. je na faře v Ratajích příprava na biřmování.

 

V úterý je mše svatá v Tetěticích  v 18:00 hod.

 

Ve čtvrtek je  Slavnost všech svatých, v pátek Vzpomínka na věrné zemřelé – mše svaté jsou

ve všech našich farnostech

 

Nemocné  ve Zlobicích, Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím

v pátek 2. listopadu. 

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 3. listopadu

 

V sobotu  je mše svatá v 18:00 hod.  v Ratajích.

 

Příští neděle je 31. v mezidobí.  Sbírka bude věnována na Charitu.

Mše svatá ve Věžkách  je v 17:00 hod..

 

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek po mši svaté na faře.

 

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec.

 

Končí měsíc říjen  –  měsíc Panny Marie růžencové.

Růžencové pobožnosti jsou v našich farnostech jako v minulých týdnech.

 

Od  listopadu se v našich farnostech mění ve všední dny začátky bohoslužeb na zimní čas. 

 

Minulou neděli jste věnovali na misie:

v Ratajích  ………………   Kč  7 669                ve Věžkách  ..……..  Kč 1 340

ve Zlobicích  …………..   Kč  2 733              

v Počenicích …………..   Kč  2 290

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 

Zlobice – stále si ještě můžete vybrat výrobky našich dětí; výtěžek je určen na misie. Prosím, svůj dar vložte do připravené krabičky.

 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou pokračovat takto:

ne   28. října ……………  Zlobice v 16:30 hod.

so    3. listopadu  ……  Popovice v 16:00 hod.

ne   4. listopadu ……..  Rataje  v 15:00 hod.   –   Věžky v 16:30 hod..

 

Odpustky pro duše v očistci :

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu můžete získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,  přivlastnitelné pouze duším v očistci,  navštívíte-li hřbitov a pomodlíte se tam – třeba jen v duchu – za zemřelé;  v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *