29. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  21. října   do  neděle  28. října  2018

ne    21. října    –   29. neděle v mezidobí Den modliteb za světové misie

po    22. října     –    Sv. Jana Pavla II., papeže

út     23. října     –    Sv. Jana Kapistránského, kněze

st     24. října     –    Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

čt     25. října   

pá    26. října     

so    27. října      

ne     28. října   –   30. neděle v mezidobí                                                                   

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + rodinu Vévodovu, Dobroslávkovu  a Vránovu

st   19:00   Za + Miloslava Janoštíka, rodiče a bratry 

pá  19:00   Za dar zdraví

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00     Za + Josefa Doležela, rodiče, živou a + rodinu

čt    18:00    Za + Františka Bazalku, manželku, živou a + rodinu

ne       8:00     Za + Jaroslava Vojáčka, rodiče, živou a + rodinu  …………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20. 10.)    18:00   Na daný úmysl

so  (27. 10.)    18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne    9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:30    Za Josefa a Marii  Frkalovy a živou rodinu

__________________________________________________                                

Kaple v Tetěticích

út   18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  28. října 2018

Dnes  je  29.  neděle v mezidobí – Den modliteb za misie.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Sbírka této neděle je věnována na misie

V úterý je mše svatá v Tetěticích  v 18:00 hod..

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle je 30. v mezidobí.  Sbírka bude na opravu kostela. Odpoledne v 15:00 hod. je na faře v Ratajích příprava na biřmování.

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec.

Měsíc říjen  je měsícem Panny Marie růžencové.

Růžencové pobožnosti jsou v našich farnostech jako v minulých týdnech.

Zlobice Dnes je misijní neděle –  děti z farnosti si připravily výrobky, které jsou k dispozici
v kostele vzadu na stolečku. Jejich výtěžek bude věnován na misie.

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou takto:
so   27. října  ……. Uhřice  v 09:00 hod.;  –  Počenice v 10:30 hod. –  Šelešovice v 15:00 hod.
ne   28. října……………  Zlobice v 16:30 hod.
so    3. listopadu  …… Popovice v 16:00 hod.
ne   4. listopadu …….. Rataje  v 15:00 hod.   –   Věžky v 16:30 hod..

Odpustky pro duše v očistci :
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu můžete získat po splnění tří obvyklých podmínek denně                          plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíte-li hřbitov a pomodlíte se

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *