S L A V N O S T ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Slavíme  Velikonoční oktáv   od neděle  4. dubna   do neděle  11. dubna  2021

ne    4. dubna  –   S L A V N O S T

                                  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ   

po    5. dubna  –   Pondělí v oktávu velikonočním 

út    6. dubna  –   Úterý v oktávu velikonočním  

st      7. dubna   –   Středa v oktávu velikonočním       

čt     8. dubna  –   Čtvrtek v oktávu velikonočním  

    9. dubna  –   Pátek v oktávu velikonočním     

so    10. dubna  –   Sobota v oktávu velikonočním                                                              

ne    11. dubna –  2. neděle velikonoční NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ                

*************************************************

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po      9:30    Za + řádové sestry Jarmilu a Bernadettu 

st     19:00    Na poděkování za setkání mládeže s  apoštolským nunciem před 20 lety                   

pá     19:00    Za + Jana a Františku Frkalovy a duše v očistci

ne    11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran  

************************************************************

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Za živou a + rodinu Odstrčilíkovu a Otáhalovu

po      8:00   Za předškoláky, školáky, jejich rodiče a učitele

čt    18:00    Za + Františka Opluštila, manželku a rodiče z obou stran

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (04.04.)   17:00 Na daný úmysl

so  (10.04.)   18:00 Na daný úmysl

 

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30  Za Vladimíra Zbořila, manželku, sourozence a živou rodinu  

út    18:00  Na poděkování za přijatá dobrodiní

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

*****************************************************************

Oznamy   na velikonoční  oktáv   do neděle 11. dubna 2021

Dnes  je  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   Mše sv. ve Věžkách bude v 17:00 hod  Sbírka této neděle je určena na Arcibiskupský kněžský seminář

Dny velikonočního oktávu mají charakter svátku.

V pondělí velikonočního oktávu bude mše svatá ve Zlobicích a Ratajích

Vzhledem k letnímu času budou bohoslužby ve všední dny začínat o hodinu později než dosud.

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští  neděli je 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství.

Milí farníci,

opět připomínám – vzhledem k tomu že pandemie stále pokračuje budeme se i nadále v kostele  řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat  všechna nařízená  hygienická opatření.

Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou  přenášet  on-line. 

Prosím, nezapomínejte  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout  všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem.  Modlete se i za zemřelé.

Neméně  proste Pána  za již vyčerpané lékaře  a  všechny zdravotníky.

Rovněž neustávejte  ve svých  modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci   dubnu, květnu a červnu 2021 jsou                                                   na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v dubnu, květnu a červnu 2021                                                                 jsou  k dispozici  v zákristii.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *